Hotline: 0839 062 555

Cảm biến điện dung Baumer

Mã sp: Đang cập nhật
Thương hiệu: BAUMER   |   Tình trạng: Còn hàng
Liên hệ

CÔNG TY TNHH FORRESTER VN

Trụ sở TP. Hồ Chí Minh: C3B, Quốc lộ 22, Xã Xuân thới Đông,Huyện Hóc Môn, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Điện thoại: 0839.062.555

Email: Forrester.vn@gmail.com

Miễn phí vận chuyển

Trong phạm vi 20 km

Bảo hành dài hạn

Hỗ trợ tư vấn tận tình chu đáo

Thông tin sản phẩm

Product name product group housing sensing distance max. features

CFAK 12N1103

Article no.: 10164642

Capacitive proximity sensors

in direct media contact

12 mm x 39 mm

plastic

non-flush

0,5 mm

NPN make function (NO)

no

cable, 2 m

70 °C

IP 67

CFAK 12N1140/KS35L

Article no.: 11039126

Capacitive proximity sensors

12 mm x 39,5 mm

plastic

liquid level sensor for wastewater

non-flush

0,1 mm

NPN make function (NO)

no

flylead connector M8, L=200 mm

50 °C

IP 67

CFAK 12N1140/L

Article no.: 11039124

Capacitive proximity sensors

12 mm x 39,5 mm

plastic

liquid level sensor for wastewater

non-flush

0,1 mm

NPN make function (NO)

no

cable, 2 m

50 °C

IP 67

CFAK 12N3103

Article no.: 11001685

Capacitive proximity sensors

in direct media contact

12 mm x 39 mm

plastic

non-flush

0,5 mm

NPN break function (NC)

no

cable, 2 m

70 °C

IP 67

CFAK 12N3140/KS35L

Article no.: 11045948

Capacitive proximity sensors

12 mm x 39,5 mm

plastic

liquid level sensor for wastewater

non-flush

0,1 mm

NPN break function (NC)

no

flylead connector M8, L=200 mm

50 °C

IP 67

CFAK 12N3140/L

Article no.: 11045947

Capacitive proximity sensors

12 mm x 39,5 mm

plastic

liquid level sensor for wastewater

non-flush

0,1 mm

NPN break function (NC)

no

cable, 2 m

50 °C

IP 67

CFAK 12P1103

Article no.: 10129050

Capacitive proximity sensors

in direct media contact

12 mm x 39 mm

plastic

non-flush

0,5 mm

PNP make function (NO)

no

cable, 2 m

70 °C

IP 67

CFAK 12P1140/KS35L

Article no.: 11017112

Capacitive proximity sensors

12 mm x 39,5 mm

plastic

liquid level sensor for wastewater

non-flush

0,1 mm

PNP make function (NO)

no

flylead connector M8, L=200 mm

50 °C

IP 67

CFAK 12P1140/L

Article no.: 11017111

Capacitive proximity sensors

12 mm x 39,5 mm

plastic

liquid level sensor for wastewater

non-flush

0,1 mm

PNP make function (NO)

no

cable, 2 m

50 °C

IP 67

CFAK 12P3103

Article no.: 10164795

Capacitive proximity sensors

in direct media contact

12 mm x 39 mm

plastic

non-flush

0,5 mm

PNP break function (NC)

no

cable, 2 m

70 °C

IP 67

CFAK 12P3140/KS35L

Article no.: 11045946

Capacitive proximity sensors

12 mm x 39,5 mm

plastic

liquid level sensor for wastewater

non-flush

0,1 mm

PNP break function (NC)

no

flylead connector M8, L=200 mm

50 °C

IP 67

CFAK 12P3140/L

Article no.: 11045945

Capacitive proximity sensors

12 mm x 39,5 mm

plastic

liquid level sensor for wastewater

non-flush

0,1 mm

PNP break function (NC)

no

cable, 2 m

50 °C

IP 67

CFAK 18N1100

Article no.: 11001673

Capacitive proximity sensors

in direct media contact

18 mm x 63,5 mm

plastic

non-flush

5 mm

NPN make function (NO)

no

cable, 2 m

-25 … 75 °C

IP 67/65 (sensing face/sensor)

CFAK 18N1200

Article no.: 11001668

Capacitive proximity sensors

in direct media contact

18 mm x 63,5 mm

plastic

non-flush

15 mm

NPN make function (NO)

potentiometer, 12 turn

cable, 2 m

-25 … 75 °C

IP 67/65 (sensing face/sensor)

CFAK 18N3100

Article no.: 11001674

Capacitive proximity sensors

in direct media contact

18 mm x 63,5 mm

plastic

non-flush

5 mm

NPN break function (NC)

no

cable, 2 m

-25 … 75 °C

IP 67/65 (sensing face/sensor)

CFAK 18N3200

Article no.: 11001669

Capacitive proximity sensors

in direct media contact

18 mm x 63,5 mm

plastic

non-flush

15 mm

NPN break function (NC)

potentiometer, 12 turn

cable, 2 m

-25 … 75 °C

IP 67/65 (sensing face/sensor)

CFAK 18P1100

Article no.: 10165163

Capacitive proximity sensors

in direct media contact

18 mm x 63,5 mm

plastic

non-flush

5 mm

PNP make function (NO)

no

cable, 2 m

-25 … 75 °C

IP 67/65 (sensing face/sensor)

CFAK 18P1200

Article no.: 11001670

Capacitive proximity sensors

in direct media contact

18 mm x 63,5 mm

plastic

non-flush

15 mm

PNP make function (NO)

potentiometer, 12 turn

cable, 2 m

-25 … 75 °C

IP 67/65 (sensing face/sensor)

CFAK 18P3100

Article no.: 11001672

Capacitive proximity sensors

in direct media contact

18 mm x 63,5 mm

plastic

non-flush

5 mm

PNP break function (NC)

no

cable, 2 m

-25 … 75 °C

IP 67/65 (sensing face/sensor)

CFAK 18P3200

Article no.: 11001671

Capacitive proximity sensors

in direct media contact

18 mm x 63,5 mm

plastic

non-flush

15 mm

PNP break function (NC)

potentiometer, 12 turn

cable, 2 m

-25 … 75 °C

IP 67/65 (sensing face/sensor)

CFAK 22U9500/AMP

Article no.: 11149600

Frequency sweep sensors

designed for reliability

adhesion resistant

22 mm x 87 mm

plastic

liquid level sensor for oil

non-flush

 

voltage output

connector AMPSEAL 16 3 pin

-40 … 85 °C

IP 69K

CFAK 30N1100

Article no.: 11001683

Capacitive proximity sensors

in direct media contact

30 mm x 72 mm

plastic

non-flush

8 mm

NPN make function (NO)

no

cable, 2 m

-25 … 75 °C

IP 67/65 (sensing face/sensor)

CFAK 30N3100

Article no.: 11001684

Capacitive proximity sensors

in direct media contact

30 mm x 72 mm

plastic

non-flush

8 mm

NPN break function (NC)

no

cable, 2 m

-25 … 75 °C

IP 67/65 (sensing face/sensor)

CFAK 30P1100

Article no.: 11001681

Capacitive proximity sensors

in direct media contact

30 mm x 72 mm

plastic

non-flush

8 mm

PNP make function (NO)

no

cable, 2 m

-25 … 75 °C

IP 67/65 (sensing face/sensor)

CFAK 30P3100

Article no.: 11001682

Capacitive proximity sensors

in direct media contact

30 mm x 72 mm

plastic

non-flush

8 mm

PNP break function (NC)

no

cable, 2 m

-25 … 75 °C

IP 67/65 (sensing face/sensor)

CFAM 12N1600

Article no.: 10119679

Capacitive proximity sensors

12 mm x 60 mm

metal

flush

4 mm

NPN make function (NO)

potentiometer, 240°

cable, 2 m

-25 … 75 °C

IP 65

CFAM 12N1600/S14

Article no.: 10119689

Capacitive proximity sensors

12 mm x 76 mm

metal

flush

4 mm

NPN make function (NO)

potentiometer, 240°

connector M12

-25 … 75 °C

IP 65

CFAM 12N3600

Article no.: 10119682

Capacitive proximity sensors

12 mm x 60 mm

metal

flush

4 mm

NPN break function (NC)

potentiometer, 240°

cable, 2 m

-25 … 75 °C

IP 65

CFAM 12N3600/S14

Article no.: 10119688

Capacitive proximity sensors

12 mm x 76 mm

metal

flush

4 mm

NPN break function (NC)

potentiometer, 240°

connector M12

-25 … 75 °C

IP 65

CFAM 12P1600

Article no.: 10236343

Capacitive proximity sensors

12 mm x 60 mm

metal

flush

4 mm

PNP make function (NO)

potentiometer, 240°

cable, 2 m

-25 … 75 °C

IP 65

CFAM 12P1600/S14

Article no.: 10236345

Capacitive proximity sensors

12 mm x 76 mm

metal

flush

4 mm

PNP make function (NO)

potentiometer, 240°

connector M12

-25 … 75 °C

IP 65

CFAM 12P3600

Article no.: 10238060

Capacitive proximity sensors

12 mm x 60 mm

metal

flush

4 mm

PNP break function (NC)

potentiometer, 240°

cable, 2 m

-25 … 75 °C

IP 65

CFAM 12P3600/S14

Article no.: 10119690

Capacitive proximity sensors

12 mm x 76 mm

metal

flush

4 mm

PNP break function (NC)

potentiometer, 240°

connector M12

-25 … 75 °C

IP 65

CFAM 18N1600

Article no.: 10119685

Capacitive proximity sensors

18 mm x 64 mm

metal

flush

8 mm

NPN make function (NO)

potentiometer, 12 turn

cable, 2 m

-25 … 75 °C

IP 65

CFAM 18N1600/S14

Article no.: 10119696

Capacitive proximity sensors

18 mm x 78,5 mm

metal

flush

8 mm

NPN make function (NO)

potentiometer, 12 turn

connector M12

-25 … 75 °C

IP 65

CFAM 18N3600

Article no.: 10119686

Capacitive proximity sensors

18 mm x 64 mm

metal

flush

8 mm

NPN break function (NC)

potentiometer, 12 turn

cable, 2 m

-25 … 75 °C

IP 65

CFAM 18N3600/S14

Article no.: 10119695

Capacitive proximity sensors

18 mm x 78,5 mm

metal

flush

8 mm

NPN break function (NC)

potentiometer, 12 turn

connector M12

-25 … 75 °C

IP 65

CFAM 18P1600

Article no.: 10236458

Capacitive proximity sensors

18 mm x 64 mm

metal

flush

8 mm

PNP make function (NO)

potentiometer, 12 turn

cable, 2 m

-25 … 75 °C

IP 65

CFAM 18P1600/S14

Article no.: 10236459

Capacitive proximity sensors

18 mm x 78,5 mm

metal

flush

8 mm

PNP make function (NO)

potentiometer, 12 turn

connector M12

-25 … 75 °C

IP 65

CFAM 18P3600

Article no.: 10119693

Capacitive proximity sensors

18 mm x 64 mm

metal

flush

8 mm

PNP break function (NC)

potentiometer, 12 turn

cable, 2 m

-25 … 75 °C

IP 65

CFAM 18P3600/S14

Article no.: 10119694

Capacitive proximity sensors

18 mm x 78,5 mm

metal

flush

8 mm

PNP break function (NC)

potentiometer, 12 turn

connector M12

-25 … 75 °C

IP 65

CFAM 30N1600

Article no.: 10119708

Capacitive proximity sensors

30 mm x 71 mm

metal

flush

15 mm

NPN make function (NO)

potentiometer, 18 turn

cable, 2 m

-25 … 75 °C

IP 65

CFAM 30N1600/S14

Article no.: 10119711

Capacitive proximity sensors

30 mm x 82 mm

metal

flush

15 mm

NPN make function (NO)

potentiometer, 18 turn

connector M12

-25 … 75 °C

IP 65

CFAM 30N3600

Article no.: 10119707

Capacitive proximity sensors

30 mm x 71 mm

metal

flush

15 mm

NPN break function (NC)

potentiometer, 18 turn

cable, 2 m

-25 … 75 °C

IP 65

CFAM 30N3600/S14

Article no.: 10119710

Capacitive proximity sensors

30 mm x 82 mm

metal

flush

15 mm

NPN break function (NC)

potentiometer, 18 turn

connector M12

-25 … 75 °C

IP 65

CFAM 30P1600

Article no.: 10119341

Capacitive proximity sensors

30 mm x 71 mm

metal

flush

15 mm

PNP make function (NO)

potentiometer, 18 turn

cable, 2 m

-25 … 75 °C

IP 65

CFAM 30P1600/S14

Article no.: 10119342

Capacitive proximity sensors

30 mm x 82 mm

metal

flush

15 mm

PNP make function (NO)

potentiometer, 18 turn

connector M12

-25 … 75 °C

IP 65

CFAM 30P3600

Article no.: 10119706

Capacitive proximity sensors

30 mm x 71 mm

metal

flush

15 mm

PNP break function (NC)

potentiometer, 18 turn

cable, 2 m

-25 … 75 °C

IP 65

CFAM 30P3600/S14

Article no.: 10119709

Capacitive proximity sensors

30 mm x 82 mm

metal

flush

15 mm

PNP break function (NC)

potentiometer, 18 turn

connector M12

-25 … 75 °C

IP 65

CFBM 20N1600

Article no.: 10119699

Capacitive proximity sensors

20 mm x 79,5 mm

metal

flush

10 mm

NPN make function (NO)

potentiometer, 18 turn

cable, 2 m

-25 … 75 °C

IP 65

CFBM 20N3600

Article no.: 10119698

Capacitive proximity sensors

20 mm x 79,5 mm

metal

flush

10 mm

NPN break function (NC)

potentiometer, 18 turn

cable, 2 m

-25 … 75 °C

IP 65

CFBM 20P1600

Article no.: 10242153

Capacitive proximity sensors

20 mm x 79,5 mm

metal

flush

10 mm

PNP make function (NO)

potentiometer, 18 turn

cable, 2 m

-25 … 75 °C

IP 65

CFBM 20P3600

Article no.: 10119697

Capacitive proximity sensors

20 mm x 79,5 mm

metal

flush

10 mm

PNP break function (NC)

potentiometer, 18 turn

cable, 2 m

-25 … 75 °C

IP 65

CFDK 25G1125/KS35LN1

Article no.: 11076113

Capacitive proximity sensors

25 mm x 52,4 mm

plastic

flush

2 mm

push-pull

no

flylead connector M8, L=200 mm

-25 … 75 °C

IP 65

CFDK 25G1125/KS35LN3

Article no.: 11076114

Capacitive proximity sensors

25 mm x 52,4 mm

plastic

flush

4 mm

push-pull

no

flylead connector M8, L=200 mm

-25 … 75 °C

IP 65

CFDK 25G1125/KS35LN4

Article no.: 11076813

Capacitive proximity sensors

25 mm x 52,4 mm

plastic

flush

8 mm

push-pull

no

flylead connector M8, L=200 mm

-25 … 75 °C

IP 65

CFDK 25G1125/KS35LN5

Article no.: 11076117

Capacitive proximity sensors

25 mm x 52,4 mm

plastic

flush

12 mm

push-pull

no

flylead connector M8, L=200 mm

-25 … 75 °C

IP 65

CFDK 25G1125/KS35LN6

Article no.: 11076115

Capacitive proximity sensors

25 mm x 52,4 mm

plastic

non-flush

15 mm

push-pull

no

flylead connector M8, L=200 mm

-25 … 75 °C

IP 65

CFDK 25G1125/LN1

Article no.: 11050682

Capacitive proximity sensors

25 mm x 52,4 mm

plastic

flush

2 mm

push-pull

no

cable PVC 3 x 0,14, 2 m

-25 … 75 °C

IP 65

CFDK 25G1125/LN3

Article no.: 11050683

Capacitive proximity sensors

25 mm x 52,4 mm

plastic

flush

4 mm

push-pull

no

cable PVC 3 x 0,14, 2 m

-25 … 75 °C

IP 65

Loại sản phẩm

Thiết bị nhập khẩu

Khách hàng đánh giá

ĐỂ LẠI EMAIL ĐỂ NHẬN BÁO GIÁ TỐT NHẤT TỪ FORRESTER

Giỏ hàng