Hotline: 0839 062 555

Cảm biến đo mức Baumer

Mã sp: Đang cập nhật
Thương hiệu: BAUMER   |   Tình trạng: Còn hàng
Liên hệ

CÔNG TY TNHH FORRESTER VN

Trụ sở TP. Hồ Chí Minh: C3B, Quốc lộ 22, Xã Xuân thới Đông,Huyện Hóc Môn, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Điện thoại: 0839.062.555

Email: Forrester.vn@gmail.com

Miễn phí vận chuyển

Trong phạm vi 20 km

Bảo hành dài hạn

Hỗ trợ tư vấn tận tình chu đáo

Thông tin sản phẩm

 

U500.DA0.2-IAMJ.72F

Article no.: 11200625

Ultrasonic level sensors

Continuous level measurement

current output

qTeach, line-Teach, IO-Link

connector M12 5 pin

-25 … 65 °C

IP 67

U500.DA0.2-UA1B.72F

Article no.: 11200629

Ultrasonic level sensors

Continuous level measurement

voltage output

qTeach, line-Teach

connector M12 5 pin

-25 … 65 °C

IP 67

U500.DA0.2-UAMJ.72F

Article no.: 11200623

Ultrasonic level sensors

Continuous level measurement

voltage output

qTeach, line-Teach, IO-Link

connector M12 5 pin

-25 … 65 °C

IP 67

U500.PA0.2-GP1J.72F

Article no.: 11200632

Ultrasonic level sensors

Point level detection

Continuous level measurement

push-pull

qTeach, line-Teach, IO-Link

connector M12 5 pin

-25 … 65 °C

IP 67

U500.PA0.2-GP2J.72F

Article no.: 11200633

Ultrasonic level sensors

Point level detection

Continuous level measurement

push-pull

qTeach, line-Teach, IO-Link

connector M12 5 pin

-25 … 65 °C

IP 67

UR18.DA0.2-IA1B.9BF

Article no.: 11200642

Ultrasonic level sensors

Continuous level measurement

current output

qTeach, line-Teach

connector M12 5 pin

-25 … 65 °C

IP 69

UR18.DA0.2-IAMJ.9BF

Article no.: 11200640

Ultrasonic level sensors

Continuous level measurement

current output

qTeach, line-Teach, IO-Link

connector M12 5 pin

-25 … 65 °C

IP 69

UR18.DA0.2-UA1B.9BF

Article no.: 11200641

Ultrasonic level sensors

Continuous level measurement

voltage output

qTeach, line-Teach

connector M12 5 pin

-25 … 65 °C

IP 69

UR18.DA0.2-UAMJ.9BF

Article no.: 11200639

Ultrasonic level sensors

Continuous level measurement

voltage output

qTeach, line-Teach, IO-Link

connector M12 5 pin

-25 … 65 °C

IP 69

UR18.PA0.2-GP1J.9BF

Article no.: 11200644

Ultrasonic level sensors

Point level detection

Continuous level measurement

push-pull

qTeach, line-Teach, IO-Link

connector M12 5 pin

-25 … 65 °C

IP 69

UR18.PA0.2-GP2J.9BF

Article no.: 11200645

Ultrasonic level sensors

Point level detection

Continuous level measurement

push-pull

qTeach, line-Teach, IO-Link

connector M12 5 pin

-25 … 65 °C

IP 69

PBMH

     

PBMH autoclavable

     

PFMH

     

PBMN flush

     

CFAK 12N1103

Article no.: 10164642

Capacitive level switches

Point level detection

NPN make function (NO)

no

cable, 2 m

70 °C

IP 67

CFAK 12N1140/KS35L

Article no.: 11039126

Capacitive level switches

Point level detection

NPN make function (NO)

no

flylead connector M8, L=200 mm

50 °C

IP 67

CFAK 12N1140/L

Article no.: 11039124

Capacitive level switches

Point level detection

NPN make function (NO)

no

cable, 2 m

50 °C

IP 67

CFAK 12N3103

Article no.: 11001685

Capacitive level switches

Point level detection

NPN break function (NC)

no

cable, 2 m

70 °C

IP 67

CFAK 12N3140/KS35L

Article no.: 11045948

Capacitive level switches

Point level detection

NPN break function (NC)

no

flylead connector M8, L=200 mm

50 °C

IP 67

CFAK 12N3140/L

Article no.: 11045947

Capacitive level switches

Point level detection

NPN break function (NC)

no

cable, 2 m

50 °C

IP 67

CFAK 12P1103

Article no.: 10129050

Capacitive level switches

Point level detection

PNP make function (NO)

no

cable, 2 m

70 °C

IP 67

CFAK 12P1140/KS35L

Article no.: 11017112

Capacitive level switches

Point level detection

PNP make function (NO)

no

flylead connector M8, L=200 mm

50 °C

IP 67

CFAK 12P1140/L

Article no.: 11017111

Capacitive level switches

Point level detection

PNP make function (NO)

no

cable, 2 m

50 °C

IP 67

CFAK 12P3103

Article no.: 10164795

Capacitive level switches

Point level detection

PNP break function (NC)

no

cable, 2 m

70 °C

IP 67

CFAK 12P3140/KS35L

Article no.: 11045946

Capacitive level switches

Point level detection

PNP break function (NC)

no

flylead connector M8, L=200 mm

50 °C

IP 67

CFAK 12P3140/L

Article no.: 11045945

Capacitive level switches

Point level detection

PNP break function (NC)

no

cable, 2 m

50 °C

IP 67

CFAK 18N1100

Article no.: 11001673

Capacitive level switches

Point level detection

NPN make function (NO)

no

cable, 2 m

-25 … 75 °C

IP 67/65 (sensing face/sensor)

CFAK 18N1200

Article no.: 11001668

Capacitive level switches

Point level detection

NPN make function (NO)

potentiometer, 12 turn

cable, 2 m

-25 … 75 °C

IP 67/65 (sensing face/sensor)

CFAK 18N3100

Article no.: 11001674

Capacitive level switches

Point level detection

NPN break function (NC)

no

cable, 2 m

-25 … 75 °C

IP 67/65 (sensing face/sensor)

CFAK 18N3200

Article no.: 11001669

Capacitive level switches

Point level detection

NPN break function (NC)

potentiometer, 12 turn

cable, 2 m

-25 … 75 °C

IP 67/65 (sensing face/sensor)

CFAK 18P1100

Article no.: 10165163

Capacitive level switches

Point level detection

PNP make function (NO)

no

cable, 2 m

-25 … 75 °C

IP 67/65 (sensing face/sensor)

CFAK 18P1200

Article no.: 11001670

Capacitive level switches

Point level detection

PNP make function (NO)

potentiometer, 12 turn

cable, 2 m

-25 … 75 °C

IP 67/65 (sensing face/sensor)

CFAK 18P3100

Article no.: 11001672

Capacitive level switches

Point level detection

PNP break function (NC)

no

cable, 2 m

-25 … 75 °C

IP 67/65 (sensing face/sensor)

CFAK 18P3200

Article no.: 11001671

Capacitive level switches

Point level detection

PNP break function (NC)

potentiometer, 12 turn

cable, 2 m

-25 … 75 °C

IP 67/65 (sensing face/sensor)

CFAK 22U9500/AMP

Article no.: 11149600

CleverLevel level switches (Frequency Sweep)

Point level detection

voltage output

connector AMPSEAL 16 3 pin

-40 … 85 °C

IP 69K

CFAK 30N1100

Article no.: 11001683

Capacitive level switches

Point level detection

NPN make function (NO)

no

cable, 2 m

-25 … 75 °C

IP 67/65 (sensing face/sensor)

CFAK 30N1200

Article no.: 11001678

Capacitive level switches

Point level detection

NPN make function (NO)

potentiometer, 18 turn

cable, 2 m

-25 … 75 °C

IP 67/65 (sensing face/sensor)

CFAK 30N3100

Article no.: 11001684

Capacitive level switches

Point level detection

NPN break function (NC)

no

cable, 2 m

-25 … 75 °C

IP 67/65 (sensing face/sensor)

CFAK 30N3200

Article no.: 11001680

Capacitive level switches

Point level detection

NPN break function (NC)

potentiometer, 18 turn

cable, 2 m

-25 … 75 °C

IP 67/65 (sensing face/sensor)

CFAK 30P1100

Article no.: 11001681

Capacitive level switches

Point level detection

PNP make function (NO)

no

cable, 2 m

-25 … 75 °C

IP 67/65 (sensing face/sensor)

CFAK 30P1200

Article no.: 11001676

Capacitive level switches

Point level detection

PNP make function (NO)

potentiometer, 18 turn

cable, 2 m

-25 … 75 °C

IP 67/65 (sensing face/sensor)

CFAK 30P3100

Article no.: 11001682

Capacitive level switches

Point level detection

PNP break function (NC)

no

cable, 2 m

-25 … 75 °C

IP 67/65 (sensing face/sensor)

CFAK 30P3200

Article no.: 11001677

Capacitive level switches

Point level detection

PNP break function (NC)

potentiometer, 18 turn

cable, 2 m

-25 … 75 °C

IP 67/65 (sensing face/sensor)

CFAM 12N1600

Article no.: 10119679

Capacitive level switches

Point level detection

NPN make function (NO)

potentiometer, 240°

cable, 2 m

-25 … 75 °C

IP 65

CFAM 12N1600/S14

Article no.: 10119689

Capacitive level switches

Point level detection

NPN make function (NO)

potentiometer, 240°

connector M12

-25 … 75 °C

IP 65

CFAM 12N3600

Article no.: 10119682

Capacitive level switches

Point level detection

NPN break function (NC)

potentiometer, 240°

cable, 2 m

-25 … 75 °C

IP 65

CFAM 12N3600/S14

Article no.: 10119688

Capacitive level switches

Point level detection

NPN break function (NC)

potentiometer, 240°

connector M12

-25 … 75 °C

IP 65

CFAM 12P1600

Article no.: 10236343

Capacitive level switches

Point level detection

PNP make function (NO)

potentiometer, 240°

cable, 2 m

-25 … 75 °C

IP 65

CFAM 12P1600/S14

Article no.: 10236345

Capacitive level switches

Point level detection

PNP make function (NO)

potentiometer, 240°

connector M12

-25 … 75 °C

IP 65

CFAM 12P3600

Article no.: 10238060

Capacitive level switches

Point level detection

PNP break function (NC)

potentiometer, 240°

cable, 2 m

-25 … 75 °C

IP 65

CFAM 12P3600/S14

Article no.: 10119690

Capacitive level switches

Point level detection

PNP break function (NC)

potentiometer, 240°

connector M12

-25 … 75 °C

IP 65

CFAM 18N1600

Article no.: 10119685

Capacitive level switches

Point level detection

NPN make function (NO)

potentiometer, 12 turn

cable, 2 m

-25 … 75 °C

IP 65

CFAM 18N1600/S14

Article no.: 10119696

Capacitive level switches

Point level detection

NPN make function (NO)

potentiometer, 12 turn

connector M12

-25 … 75 °C

IP 65

CFAM 18N3600

Article no.: 10119686

Capacitive level switches

Point level detection

NPN break function (NC)

potentiometer, 12 turn

cable, 2 m

-25 … 75 °C

IP 65

CFAM 18N3600/S14

Article no.: 10119695

Capacitive level switches

Point level detection

NPN break function (NC)

potentiometer, 12 turn

connector M12

-25 … 75 °C

IP 65

CFAM 18P1600

Article no.: 10236458

Capacitive level switches

Point level detection

PNP make function (NO)

potentiometer, 12 turn

cable, 2 m

-25 … 75 °C

IP 65

CFAM 18P1600/S14

Article no.: 10236459

Capacitive level switches

Point level detection

PNP make function (NO)

potentiometer, 12 turn

connector M12

-25 … 75 °C

IP 65

Loại sản phẩm

Thiết bị nhập khẩu

Khách hàng đánh giá

ĐỂ LẠI EMAIL ĐỂ NHẬN BÁO GIÁ TỐT NHẤT TỪ FORRESTER

Giỏ hàng