Hotline: 0839 062 555

Cảm biến siêu âm Baumer

Mã sp: Đang cập nhật
Thương hiệu: BAUMER   |   Tình trạng: Còn hàng
Liên hệ

CÔNG TY TNHH FORRESTER VN

Trụ sở TP. Hồ Chí Minh: C3B, Quốc lộ 22, Xã Xuân thới Đông,Huyện Hóc Môn, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Điện thoại: 0839.062.555

Email: Forrester.vn@gmail.com

Miễn phí vận chuyển

Trong phạm vi 20 km

Bảo hành dài hạn

Hỗ trợ tư vấn tận tình chu đáo

Thông tin sản phẩm

 

Model

Housing

Scanning range Sd

Features

U500.DA0.2-IAMJ.72F

Article no.: 11200625

 • Ultrasonic distance measuring sensors
 • IO-Link dual channel
 • 18 mm x 45 mm
 • plastic
 • 70 … 1000 mm
 • current output
 • qTeach, line-Teach, IO-Link
 • connector M12 5 pin
 • -25 … 65 °C
 • IP 67

U500.DA0.2-UAMJ.72F

Article no.: 11200623

 • Ultrasonic distance measuring sensors
 • IO-Link dual channel
 • 18 mm x 45 mm
 • plastic
 • 70 … 1000 mm
 • voltage output
 • qTeach, line-Teach, IO-Link
 • connector M12 5 pin
 • -25 … 65 °C
 • IP 67

U500.PA0.2-GP1J.72F

Article no.: 11200632

 • Ultrasonic proximity sensors
 • IO-Link
 • 18 mm x 45 mm
 • plastic
 • 70 … 1000 mm
 • push-pull
 • qTeach, line-Teach, IO-Link
 • connector M12 5 pin
 • -25 … 65 °C
 • IP 67

U500.PA0.2-GP2J.72F

Article no.: 11200633

 • Ultrasonic proximity sensors
 • IO-Link dual channel
 • 18 mm x 45 mm
 • plastic
 • 2 point proximity switch
 • 70 … 1000 mm
 • push-pull
 • qTeach, line-Teach, IO-Link
 • connector M12 5 pin
 • -25 … 65 °C
 • IP 67

U500.RA0.2-GP1J.72F

Article no.: 11200634

 • Ultrasonic retro-reflective sensors
 • IO-Link
 • 18 mm x 45 mm
 • plastic
 • 0… 1000 mm
 • push-pull
 • qTeach, line-Teach, IO-Link
 • connector M12 5 pin
 • -25 … 65 °C
 • IP 67

UR18.DA0.2-IAMJ.9BF

Article no.: 11200640

 • Ultrasonic distance measuring sensors
 • IO-Link dual channel
 • 18 mm x 64 mm
 • stainless steel
 • 70 … 1000 mm
 • current output
 • qTeach, line-Teach, IO-Link
 • connector M12 5 pin
 • -25 … 65 °C
 • IP 69

UR18.DA0.2-UAMJ.9BF

Article no.: 11200639

 • Ultrasonic distance measuring sensors
 • IO-Link dual channel
 • 18 mm x 64 mm
 • stainless steel
 • 70 … 1000 mm
 • voltage output
 • qTeach, line-Teach, IO-Link
 • connector M12 5 pin
 • -25 … 65 °C
 • IP 69

UR18.PA0.2-GP1J.9BF

Article no.: 11200644

 • Ultrasonic proximity sensors
 • IO-Link
 • 18 mm x 64 mm
 • stainless steel
 • 70 … 1000 mm
 • push-pull
 • qTeach, line-Teach, IO-Link
 • connector M12 5 pin
 • -25 … 65 °C
 • IP 69

UR18.PA0.2-GP2J.9BF

Article no.: 11200645

 • Ultrasonic proximity sensors
 • IO-Link dual channel
 • 18 mm x 64 mm
 • stainless steel
 • 2 point proximity switch
 • 70 … 1000 mm
 • push-pull
 • qTeach, line-Teach, IO-Link
 • connector M12 5 pin
 • -25 … 65 °C
 • IP 69

UR18.RA0.2-GP1J.9BF

Article no.: 11200646

 • Ultrasonic retro-reflective sensors
 • IO-Link
 • 18 mm x 64 mm
 • stainless steel
 • 0… 1000 mm
 • push-pull
 • qTeach, line-Teach, IO-Link
 • connector M12 5 pin
 • -25 … 65 °C
 • IP 69

UEDK 20P6103/S35A

Article no.: 10154484

 • Ultrasonic through beam sensors
 • receiver
 • 20 mm x 42 mm
 • plastic
 • 0 … 1000 mm
 • PNP make function (NO)
 • Teach-in
 • connector M8
 • 60 °C
 • IP 67

USDK 20D9003/S35A

Article no.: 10154485

 • Ultrasonic through beam sensors
 • emitter
 • 20 mm x 42 mm
 • plastic
 • 0 … 1000 mm
 • connector M8
 • 60 °C
 • IP 67

UEDK 30N5103

Article no.: 10130406

 • Ultrasonic through beam sensors
 • receiver
 • 30 mm x 65 mm
 • plastic
 • 0 … 700 mm
 • NPN complementary
 • potentiometer
 • cable, 2 m
 • 60 °C
 • IP 67

UEDK 30N5103/S14

Article no.: 10130585

 • Ultrasonic through beam sensors
 • receiver
 • 30 mm x 65 mm
 • plastic
 • 0 … 700 mm
 • NPN complementary
 • potentiometer
 • connector M12
 • 60 °C
 • IP 67

UEDK 30P5103

Article no.: 10243461

 • Ultrasonic through beam sensors
 • receiver
 • 30 mm x 65 mm
 • plastic
 • 0 … 700 mm
 • PNP complementary
 • potentiometer
 • cable, 2 m
 • 60 °C
 • IP 67

UEDK 30P5103/S14

Article no.: 10234440

 • Ultrasonic through beam sensors
 • receiver
 • 30 mm x 65 mm
 • plastic
 • 0 … 700 mm
 • PNP complementary
 • potentiometer
 • connector M12
 • 60 °C
 • IP 67

USDK 30D9003

Article no.: 10243462

 • Ultrasonic through beam sensors
 • emitter
 • 30 mm x 65 mm
 • plastic
 • 0 … 700 mm
 • cable, 2 m
 • 60 °C
 • IP 67

USDK 30D9003/S14

Article no.: 10234439

 • Ultrasonic through beam sensors
 • emitter
 • 30 mm x 65 mm
 • plastic
 • 0 … 700 mm
 • connector M12
 • 60 °C
 • IP 67

U500.PA0-GP1B.72CU

Article no.: 11120936

 • Ultrasonic proximity sensors
 • standard
 • 18 mm x 45 mm
 • plastic
 • 100 … 1000 mm
 • push-pull
 • qTeach
 • cable PUR 4 x 0,25, 2 m
 • -25 … 65 °C
 • IP 67

U500.PA0-GP1B.72O

Article no.: 11110577

 • Ultrasonic proximity sensors
 • standard
 • 18 mm x 45 mm
 • plastic
 • 100 … 1000 mm
 • push-pull
 • qTeach
 • connector M12
 • -25 … 65 °C
 • IP 67

U500.RA0-GP1B.72CU

Article no.: 11127347

 • Ultrasonic retro-reflective sensors
 • standard
 • 18 mm x 45 mm
 • plastic
 • 0 … 1000 mm
 • push-pull
 • qTeach
 • cable PUR 4 x 0,25, 2 m
 • -25 … 65 °C
 • IP 67

U500.RA0-GP1B.72O

Article no.: 11110579

 • Ultrasonic retro-reflective sensors
 • standard
 • 18 mm x 45 mm
 • plastic
 • 0 … 1000 mm
 • push-pull
 • qTeach
 • connector M12
 • -25 … 65 °C
 • IP 67

UNAM 12N1912/S14

Article no.: 10157522

 • Ultrasonic proximity sensors
 • 12 mm x 70 mm
 • metal
 • 40 … 400 mm
 • NPN make function (NO)
 • external Teach-in
 • connector M12
 • -10 … 60 °C
 • IP 67

UNAM 12N1914/S14

Article no.: 10143099

 • Ultrasonic proximity sensors
 • 12 mm x 70 mm
 • metal
 • 10 … 200 mm
 • NPN make function (NO)
 • external Teach-in
 • connector M12
 • -10 … 60 °C
 • IP 67

UNAM 12N1914/S14D

Article no.: 10158649

 • Ultrasonic proximity sensors
 • smallest objects/openings
 • 12 mm x 100 mm
 • metal
 • 5 … 70 mm
 • NPN make function (NO)
 • external Teach-in
 • connector M12
 • 60 °C
 • IP 67

UNAM 12N3912/S14

Article no.: 10158528

 • Ultrasonic proximity sensors
 • 12 mm x 70 mm
 • metal
 • 40 … 400 mm
 • NPN break function (NC)
 • external Teach-in
 • connector M12
 • -10 … 60 °C
 • IP 67

UNAM 12N3914/S14

Article no.: 10150259

 • Ultrasonic proximity sensors
 • 12 mm x 70 mm
 • metal
 • 10 … 200 mm
 • NPN break function (NC)
 • external Teach-in
 • connector M12
 • -10 … 60 °C
 • IP 67

UNAM 12N8910/S14O

Article no.: 11053881

 • Ultrasonic proximity sensors
 • high speed
 • 12 mm x 70 mm
 • metal
 • Highspeed
 • 10 … 70 mm
 • NPN make function (NO) / break function (NC)
 • external Teach-in
 • connector M12
 • -10 … 60 °C
 • IP 67

UNAM 12N8910/S14OD

Article no.: 11053883

 • Ultrasonic proximity sensors
 • smallest objects/openings
 • 12 mm x 100 mm
 • metal
 • Highspeed
 • 0 … 40 mm
 • NPN make function (NO) / break function (NC)
 • external Teach-in
 • connector M12
 • -10 … 60 °C
 • IP 67

UNAM 12P1912/S14

Article no.: 10156843

 • Ultrasonic proximity sensors
 • 12 mm x 70 mm
 • metal
 • 40 … 400 mm
 • PNP make function (NO)
 • external Teach-in
 • connector M12
 • -10 … 60 °C
 • IP 67

UNAM 12P1914/S14

Article no.: 10140060

 • Ultrasonic proximity sensors
 • 12 mm x 70 mm
 • metal
 • 10 … 200 mm
 • PNP make function (NO)
 • external Teach-in
 • connector M12
 • -10 … 60 °C
 • IP 67

UNAM 12P1914/S14D

Article no.: 10145833

 • Ultrasonic proximity sensors
 • smallest objects/openings
 • 12 mm x 100 mm
 • metal
 • 5 … 70 mm
 • PNP make function (NO)
 • external Teach-in
 • connector M12
 • 60 °C
 • IP 67

UNAM 12P3912/S14

Article no.: 10158527

 • Ultrasonic proximity sensors
 • 12 mm x 70 mm
 • metal
 • 40 … 400 mm
 • PNP break function (NC)
 • external Teach-in
 • connector M12
 • -10 … 60 °C
 • IP 67

UNAM 12P3914/S14

Article no.: 10142521

 • Ultrasonic proximity sensors
 • 12 mm x 70 mm
 • metal
 • 10 … 200 mm
 • PNP break function (NC)
 • external Teach-in
 • connector M12
 • -10 … 60 °C
 • IP 67

UNAM 12P8910/S14O

Article no.: 11053880

 • Ultrasonic proximity sensors
 • high speed
 • 12 mm x 70 mm
 • metal
 • Highspeed
 • 10 … 70 mm
 • PNP make function (NO) / break function (NC)
 • external Teach-in
 • connector M12
 • -10 … 60 °C
 • IP 67

UNAM 12P8910/S14OD

Article no.: 11053882

 • Ultrasonic proximity sensors
 • smallest objects/openings
 • 12 mm x 100 mm
 • metal
 • Highspeed
 • 0 … 40 mm
 • PNP make function (NO) / break function (NC)
 • external Teach-in
 • connector M12
 • -10 … 60 °C
 • IP 67

UNAM 18N1703

Article no.: 10123551

 • Ultrasonic proximity sensors
 • standard
 • 18 mm x 89 mm
 • metal
 • 100 … 700 mm
 • NPN make function (NO)
 • potentiometer
 • cable, 2 m
 • -10 … 60 °C
 • IP 67

UNAM 18N3703

Article no.: 10123679

 • Ultrasonic proximity sensors
 • standard
 • 18 mm x 89 mm
 • metal
 • 100 … 700 mm
 • NPN break function (NC)
 • potentiometer
 • cable, 2 m
 • -10 … 60 °C
 • IP 67

UNAM 18N6903/S14

Article no.: 10154250

 • Ultrasonic proximity sensors
 • standard
 • 18 mm x 90 mm
 • metal
 • 100 … 1000 mm
 • NPN make function (NO)
 • Teach-in
 • connector M12
 • -10 … 60 °C
 • IP 67

UNAM 18P1703

Article no.: 10233682

 • Ultrasonic proximity sensors
 • standard
 • 18 mm x 89 mm
 • metal
 • 100 … 700 mm
 • PNP make function (NO)
 • potentiometer
 • cable, 2 m
 • -10 … 60 °C
 • IP 67

UNAM 18P3703

Article no.: 10123678

 • Ultrasonic proximity sensors
 • standard
 • 18 mm x 89 mm
 • metal
 • 100 … 700 mm
 • PNP break function (NC)
 • potentiometer
 • cable, 2 m
 • -10 … 60 °C
 • IP 67

UNAM 18P6903/S14

Article no.: 10150467

 • Ultrasonic proximity sensors
 • standard
 • 18 mm x 90 mm
 • metal
 • 100 … 1000 mm
 • PNP make function (NO)
 • Teach-in
 • connector M12
 • -10 … 60 °C
 • IP 67

UNAM 18P7903/S14

Article no.: 10151366

 • Ultrasonic proximity sensors
 • standard
 • 18 mm x 90 mm
 • metal
 • 100 … 1000 mm
 • PNP break function (NC)
 • Teach-in
 • connector M12
 • -10 … 60 °C
 • IP 67

UNAM 30N1104

Article no.: 10224448

 • Ultrasonic proximity sensors
 • standard
 • 30 mm x 70 mm
 • metal
 • 200 … 1500 mm
 • NPN make function (NO)
 • potentiometer
 • cable, 2 m
 • -25 … 60 °C
 • IP 67

UNAM 30N1104/S14

Article no.: 10233669

 • Ultrasonic proximity sensors
 • standard
 • 30 mm x 70 mm
 • metal
 • 200 … 1500 mm
 • NPN make function (NO)
 • potentiometer
 • connector M12
 • -25 … 60 °C
 • IP 67

UNAM 30N3104

Article no.: 10224451

 • Ultrasonic proximity sensors
 • standard
 • 30 mm x 70 mm
 • metal
 • 200 … 1500 mm
 • NPN break function (NC)
 • potentiometer
 • cable, 2 m
 • -25 … 60 °C
 • IP 67

UNAM 30N3104/S14

Article no.: 10233670

 • Ultrasonic proximity sensors
 • standard
 • 30 mm x 70 mm
 • metal
 • 200 … 1500 mm
 • NPN break function (NC)
 • potentiometer
 • connector M12
 • -25 … 60 °C
 • IP 67

UNAM 30P1104

Article no.: 10224444

 • Ultrasonic proximity sensors
 • standard
 • 30 mm x 70 mm
 • metal
 • 200 … 1500 mm
 • PNP make function (NO)
 • potentiometer
 • cable, 2 m
 • -25 … 60 °C
 • IP 67

UNAM 30P1104/S14

Article no.: 10233667

 • Ultrasonic proximity sensors
 • standard
 • 30 mm x 70 mm
 • metal
 • 200 … 1500 mm
 • PNP make function (NO)
 • potentiometer
 • connector M12
 • -25 … 60 °C
 • IP 67

UNAM 30P3104

Article no.: 10224447

 • Ultrasonic proximity sensors
 • standard
 • 30 mm x 70 mm
 • metal
 • 200 … 1500 mm
 • PNP break function (NC)
 • potentiometer
 • cable, 2 m
 • -25 … 60 °C
 • IP 67

UNAM 30P3104/S14

Article no.: 10233668

 • Ultrasonic proximity sensors
 • standard
 • 30 mm x 70 mm
 • metal
 • 200 … 1500 mm
 • PNP break function (NC)
 • potentiometer
 • connector M12
 • -25 … 60 °C
 • IP 67

UNAM 50N1721

Article no.: 10130405

 • Ultrasonic proximity sensors
 • large sensing distance
 • 30 mm x 95 mm
 • metal
 • 350 … 2500 mm
 • NPN make function (NO)
 • potentiometer
 • cable, 2 m
 • -25 … 60 °C
 • IP 67

UNAM 50N1721/S14

Article no.: 10232792

 • Ultrasonic proximity sensors
 • large sensing distance
 • 30 mm x 95 mm
 • metal
 • 350 … 2500 mm
 • NPN make function (NO)
 • potentiometer
 • connector M12
 • -25 … 60 °C
 • IP 67

UNAM 50N3721

Article no.: 10233674

 • Ultrasonic proximity sensors
 • large sensing distance
 • 30 mm x 95 mm
 • metal
 • 350 … 2500 mm
 • NPN break function (NC)
 • potentiometer
 • cable, 2 m
 • -25 … 60 °C
 • IP 67

UNAM 50N3721/S14

Article no.: 10232794

 • Ultrasonic proximity sensors
 • large sensing distance
 • 30 mm x 95 mm
 • metal
 • 350 … 2500 mm
 • NPN break function (NC)
 • potentiometer
 • connector M12
 • -25 … 60 °C
 • IP 67

UNAM 50P1721

Article no.: 10233672

 • Ultrasonic proximity sensors
 • large sensing distance
 • 30 mm x 95 mm
 • metal
 • 350 … 2500 mm
 • PNP make function (NO)
 • potentiometer
 • cable, 2 m
 • -25 … 60 °C
 • IP 67

UNAM 50P1721/S14

Article no.: 10232549

 • Ultrasonic proximity sensors
 • large sensing distance
 • 30 mm x 95 mm
 • metal
 • 350 … 2500 mm
 • PNP make function (NO)
 • potentiometer
 • connector M12
 • -25 … 60 °C
 • IP 67

UNAM 50P3721

Article no.: 10233675

 • Ultrasonic proximity sensors
 • large sensing distance
 • 30 mm x 95 mm
 • metal
 • 350 … 2500 mm
 • PNP break function (NC)
 • potentiometer
 • cable, 2 m
 • -25 … 60 °C
 • IP 67

UNAM 50P3721/S14

Article no.: 10232793

 • Ultrasonic proximity sensors
 • large sensing distance
 • 30 mm x 95 mm
 • metal
 • 350 … 2500 mm
 • PNP break function (NC)
 • potentiometer
 • connector M12
 • -25 … 60 °C
 • IP 67

UNAR 12N1914/S14H

Article no.: 11182657

 • Ultrasonic proximity sensors
 • 12 mm x 70 mm
 • stainless steel
 • chemically robust
 • 10 … 200 mm
 • NPN make function (NO)
 • external Teach-in
 • connector M12
 • 60 °C
 • IP 67

UNAR 12N3914/S14H

Article no.: 11182658

 • Ultrasonic proximity sensors
 • 12 mm x 70 mm
 • stainless steel
 • chemically robust
 • 10 … 200 mm
 • NPN break function (NC)
 • external Teach-in
 • connector M12
 • 60 °C
 • IP 67

UNAR 12P1914/S14H

Article no.: 11182659

 • Ultrasonic proximity sensors
 • 12 mm x 70 mm
 • stainless steel
 • chemically robust
 • 10 … 200 mm
 • PNP make function (NO)
 • external Teach-in
 • connector M12
 • 60 °C
 • IP 67

UNAR 12P3914/S14H

Article no.: 11182700

 • Ultrasonic proximity sensors
 • 12 mm x 70 mm
 • stainless steel
 • chemically robust
 • 10 … 200 mm
 • PNP break function (NC)
 • external Teach-in
 • connector M12
 • 60 °C
 • IP 67

UNAR 18N6903/S14G

Article no.: 10161023

 • Ultrasonic proximity sensors
 • 18 mm x 91,5 mm
 • stainless steel
 • chemically robust
 • 100 … 1000 mm
 • NPN make function (NO)
 • Teach-in
 • connector M12
 • 60 °C
 • IP 67

UNAR 18N6912/S14G

Article no.: 10162126

 • Ultrasonic proximity sensors
 • 18 mm x 91,5 mm
 • stainless steel
 • chemically robust
 • 60 … 400 mm
 • NPN make function (NO)
 • Teach-in
 • connector M12
 • 60 °C
 • IP 67

UNAR 18N7903/S14G

Article no.: 10161024

 • Ultrasonic proximity sensors
 • 18 mm x 91,5 mm
 • stainless steel
 • chemically robust
 • 100 … 1000 mm
 • NPN break function (NC)
 • Teach-in
 • connector M12
 • 60 °C
 • IP 67

UNAR 18N7912/S14G

Article no.: 10162127

 • Ultrasonic proximity sensors
 • 18 mm x 91,5 mm
 • stainless steel
 • chemically robust
 • 60 … 400 mm
 • NPN break function (NC)
 • Teach-in
 • connector M12
 • 60 °C
 • IP 67

UNAR 18P6903/S14G

Article no.: 10161025

 • Ultrasonic proximity sensors
 • 18 mm x 91,5 mm
 • stainless steel
 • chemically robust
 • 100 … 1000 mm
 • PNP make function (NO)
 • Teach-in
 • connector M12
 • 60 °C
 • IP 67

UNAR 18P6912/S14G

Article no.: 10162128

 • Ultrasonic proximity sensors
 • 18 mm x 91,5 mm
 • stainless steel
 • chemically robust
 • 60 … 400 mm
 • PNP make function (NO)
 • Teach-in
 • connector M12
 • 60 °C
 • IP 67

UNAR 18P7903/S14G

Article no.: 10161026

 • Ultrasonic proximity sensors
 • 18 mm x 91,5 mm
 • stainless steel
 • chemically robust
 • 100 … 1000 mm
 • PNP break function (NC)
 • Teach-in
 • connector M12
 • 60 °C
 • IP 67

UNAR 18P7912/S14G

Article no.: 10162129

 • Ultrasonic proximity sensors
 • 18 mm x 91,5 mm
 • stainless steel
 • chemically robust
 • 60 … 400 mm
 • PNP break function (NC)
 • Teach-in
 • connector M12
 • 60 °C
 • IP 67

UNCK 09G8914

Article no.: 11011507

 • Ultrasonic proximity sensors
 • 8,6 mm x 55 mm
 • plastic
 • 30 … 200 mm
 • push-pull
 • Teach-in
 • cable PUR 4 x 0,08, 2 m
 • 60 °C
 • IP 67

UNCK 09G8914/D1

Article no.: 11007884

 • Ultrasonic proximity sensors
 • 8,6 mm x 82 mm
 • plastic
 • 3 … 150 mm
 • push-pull
 • Teach-in
 • cable PUR 4 x 0,08, 2 m
 • 60 °C
 • IP 67

UNCK 09G8914/IO

Article no.: 11013758

 • Ultrasonic distance measuring sensors
 • miniature
 • IO-Link
 • 8,6 mm x 55 mm
 • plastic
 • 30 … 200 mm
 • push-pull / IO-Link
 • Teach-in and IO-Link
 • cable PUR 4 x 0,08, 2 m
 • 60 °C
 • IP 67

UNCK 09G8914/KS35A

Article no.: 11011509

 • Ultrasonic proximity sensors
 • 8,6 mm x 55 mm
 • plastic
 • 30 … 200 mm
 • push-pull
 • Teach-in
 • flylead connector M8, L=200 mm
 • 60 °C
 • IP 67

UNCK 09G8914/KS35A/IO

Article no.: 11013759

 • Ultrasonic distance measuring sensors
 • miniature
 • IO-Link
 • 8,6 mm x 55 mm
 • plastic
 • 30 … 200 mm
 • push-pull / IO-Link
 • Teach-in and IO-Link
 • flylead connector M8, L=200 mm
 • 60 °C
 • IP 67

UNCK 09G8914/KS35AD1

Article no.: 11007885

 • Ultrasonic proximity sensors
 • 8,6 mm x 82 mm
 • plastic
 • 3 … 150 mm
 • push-pull
 • Teach-in
 • flylead connector M8, L=200 mm
 • 60 °C
 • IP 67

UNDK 09G8914

Article no.: 11011515

 • Ultrasonic proximity sensors
 • 8,6 mm x 48,8 mm
 • plastic
 • 30 … 200 mm
 • push-pull
 • Teach-in
 • cable PUR 4 x 0,08, 2 m
 • 60 °C
 • IP 67

UNDK 09G8914/D1

Article no.: 11007886

 • Ultrasonic proximity sensors
 • smallest objects/openings
 • 8,6 mm x 48,8 mm
 • plastic
 • 3 … 150 mm
 • push-pull
 • Teach-in
 • cable PUR 4 x 0,08, 2 m
 • 60 °C
 • IP 67

UNDK 09G8914/IO

Article no.: 11011521

 • Ultrasonic distance measuring sensors
 • miniature
 • IO-Link
 • 8,6 mm x 48,8 mm
 • plastic
 • 30 … 200 mm
 • push-pull / IO-Link
 • Teach-in and IO-Link
 • cable PUR 4 x 0,08, 2 m
 • 60 °C
 • IP 67

UNDK 09G8914/KS35A

Article no.: 11011516

 • Ultrasonic proximity sensors
 • 8,6 mm x 48,8 mm
 • plastic
 • 30 … 200 mm
 • push-pull
 • Teach-in
 • flylead connector M8, L=200 mm
 • 60 °C
 • IP 67

UNDK 09G8914/KS35A/IO

Article no.: 11013770

 • Ultrasonic distance measuring sensors
 • miniature
 • IO-Link
 • 8,6 mm x 48,8 mm
 • plastic
 • 30 … 200 mm
 • push-pull / IO-Link
 • Teach-in and IO-Link
 • flylead connector M8, L=200 mm
 • 60 °C
 • IP 67

UNDK 09G8914/KS35AD1

Article no.: 11007888

 • Ultrasonic proximity sensors
 • smallest objects/openings
 • 8,6 mm x 48,8 mm
 • plastic
 • 3 … 150 mm
 • push-pull
 • Teach-in
 • flylead connector M8, L=200 mm
 • 60 °C
 • IP 67

UNDK 10N8914

Article no.: 10161455

 • Ultrasonic proximity sensors
 • miniature
 • 10,4 mm x 27 mm
 • plastic
 • 10 … 200 mm
 • NPN make function (NO) / break function (NC)
 • Teach-in
 • cable, 2 m
 • -10 … 60 °C
 • IP 67

UNDK 10N8914/KS35A

Article no.: 10161456

 • Ultrasonic proximity sensors
 • miniature
 • 10,4 mm x 27 mm
 • plastic
 • 10 … 200 mm
 • NPN make function (NO) / break function (NC)
 • Teach-in
 • flylead connector M8, L=200 mm
 • -10 … 60 °C
 • IP 67

UNDK 10N8914/S35A

Article no.: 10161446

 • Ultrasonic proximity sensors
 • miniature
 • 10,4 mm x 27 mm
 • plastic
 • 10 … 200 mm
 • NPN make function (NO) / break function (NC)
 • Teach-in
 • connector M8
 • -10 … 60 °C
 • IP 67

UNDK 10P8914

Article no.: 10161451

 • Ultrasonic proximity sensors
 • miniature
 • 10,4 mm x 27 mm
 • plastic
 • 10 … 200 mm
 • PNP make function (NO) / break function (NC)
 • Teach-in
 • cable, 2 m
 • -10 … 60 °C
 • IP 67

UNDK 10P8914/KS35A

Article no.: 10161452

 • Ultrasonic proximity sensors
 • miniature
 • 10,4 mm x 27 mm
 • plastic
 • 10 … 200 mm
 • PNP make function (NO) / break function (NC)
 • Teach-in
 • flylead connector M8, L=200 mm
 • -10 … 60 °C
 • IP 67

UNDK 10P8914/S35A

Article no.: 10159081

 • Ultrasonic proximity sensors
 • miniature
 • 10,4 mm x 27 mm
 • plastic
 • 10 … 200 mm
 • PNP make function (NO) / break function (NC)
 • Teach-in
 • connector M8
 • -10 … 60 °C
 • IP 67

UNDK 20N6903/S35A

Article no.: 10159515

 • Ultrasonic proximity sensors
 • 20 mm x 42 mm
 • plastic
 • 100 … 1000 mm
 • NPN make function (NO)
 • Teach-in
 • connector M8
 • -10 … 60 °C
 • IP 67

UNDK 20N6912/S35A

Article no.: 10157539

 • Ultrasonic proximity sensors
 • 20 mm x 42 mm
 • plastic
 • 40 … 400 mm
 • NPN make function (NO)
 • Teach-in
 • connector M8
 • -10 … 60 °C
 • IP 67

UNDK 20N6914/S35A

Article no.: 10144966

 • Ultrasonic proximity sensors
 • 20 mm x 42 mm
 • plastic
 • 10 … 200 mm
 • NPN make function (NO)
 • Teach-in
 • connector M8
 • -10 … 60 °C
 • IP 67

UNDK 20N7903/S35A

Article no.: 10159516

 • Ultrasonic proximity sensors
 • 20 mm x 42 mm
 • plastic
 • 100 … 1000 mm
 • NPN break function (NC)
 • Teach-in
 • connector M8
 • -10 … 60 °C
 • IP 67

UNDK 20N7912/S35A

Article no.: 10158526

 • Ultrasonic proximity sensors
 • 20 mm x 42 mm
 • plastic
 • 40 … 400 mm
 • NPN break function (NC)
 • Teach-in
 • connector M8
 • -10 … 60 °C
 • IP 67

UNDK 20N7914/S35A

Article no.: 10150076

 • Ultrasonic proximity sensors
 • 20 mm x 42 mm
 • plastic
 • 10 … 200 mm
 • NPN break function (NC)
 • Teach-in
 • connector M8
 • -10 … 60 °C
 • IP 67

UNDK 20P6903/S35A

Article no.: 10159513

 • Ultrasonic proximity sensors
 • 20 mm x 42 mm
 • plastic
 • 100 … 1000 mm
 • PNP make function (NO)
 • Teach-in
 • connector M8
 • -10 … 60 °C
 • IP 67

UNDK 20P6912/S35A

Article no.: 10155032

 • Ultrasonic proximity sensors
 • 20 mm x 42 mm
 • plastic
 • 40 … 400 mm
 • PNP make function (NO)
 • Teach-in
 • connector M8
 • -10 … 60 °C
 • IP 67

UNDK 20P6914/S35A

Article no.: 10141538

 • Ultrasonic proximity sensors
 • 20 mm x 42 mm
 • plastic
 • 10 … 200 mm
 • PNP make function (NO)
 • Teach-in
 • connector M8
 • -10 … 60 °C
 • IP 67

UNDK 20P7803/S35A

Article no.: 10166946

 • Ultrasonic proximity sensors
 • 20 mm x 42 mm
 • plastic
 • 100 … 1000 mm
 • PNP break function (NC)
 • Teach-in
 • connector M8
 • -10 … 60 °C
 • IP 67

UNDK 20P7912/S35A

Article no.: 10156743

 • Ultrasonic proximity sensors
 • 20 mm x 42 mm
 • plastic
 • 40 … 400 mm
 • PNP break function (NC)
 • Teach-in
 • connector M8
 • -10 … 60 °C
 • IP 67

UNDK 20P7914/S35A

Article no.: 10142491

 • Ultrasonic proximity sensors
 • 20 mm x 42 mm
 • plastic
 • 10 … 200 mm
 • PNP break function (NC)
 • Teach-in
 • connector M8
 • -10 … 60 °C
 • IP 67

UNDK 30N1703

Article no.: 10233438

 • Ultrasonic proximity sensors
 • 30 mm x 65 mm
 • plastic
 • 100 … 1000 mm
 • NPN make function (NO)
 • potentiometer
 • cable, 2 m
 • -10 … 60 °C
 • IP 67

UNDK 30N1703/S14

Article no.: 10232783

 • Ultrasonic proximity sensors
 • 30 mm x 65 mm
 • plastic
 • 100 … 1000 mm
 • NPN make function (NO)
 • potentiometer
 • connector M12
 • -10 … 60 °C
 • IP 67

UNDK 30N1712

Article no.: 10233660

 • Ultrasonic proximity sensors
 • 30 mm x 65 mm
 • plastic
 • 60 … 400 mm
 • NPN make function (NO)
 • potentiometer
 • cable, 2 m
 • -25 … 60 °C
 • IP 67

UNDK 30N1712/S14

Article no.: 10232773

 • Ultrasonic proximity sensors
 • 30 mm x 65 mm
 • plastic
 • 60 … 400 mm
 • NPN make function (NO)
 • potentiometer
 • connector M12
 • -25 … 60 °C
 • IP 67

UNDK 30N1713

Article no.: 10123577

 • Ultrasonic proximity sensors
 • 30 mm x 65 mm
 • plastic
 • 30 … 250 mm
 • NPN make function (NO)
 • potentiometer
 • cable, 2 m
 • -25 … 60 °C
 • IP 67

UNDK 30N1713/S14

Article no.: 10124954

 • Ultrasonic proximity sensors
 • 30 mm x 65 mm
 • plastic
 • 30 … 250 mm
 • NPN make function (NO)
 • potentiometer
 • connector M12
 • -25 … 60 °C
 • IP 67

UNDK 30N3703

Article no.: 10233439

 • Ultrasonic proximity sensors
 • 30 mm x 65 mm
 • plastic
 • 100 … 1000 mm
 • NPN break function (NC)
 • potentiometer
 • cable, 2 m
 • -10 … 60 °C
 • IP 67

UNDK 30N3703/S14

Article no.: 10232785

 • Ultrasonic proximity sensors
 • 30 mm x 65 mm
 • plastic
 • 100 … 1000 mm
 • NPN break function (NC)
 • potentiometer
 • connector M12
 • -10 … 60 °C
 • IP 67

UNDK 30N3712

Article no.: 10233661

 • Ultrasonic proximity sensors
 • 30 mm x 65 mm
 • plastic
 • 60 … 400 mm
 • NPN break function (NC)
 • potentiometer
 • cable, 2 m
 • -25 … 60 °C
 • IP 67

UNDK 30N3712/S14

Article no.: 10232775

 • Ultrasonic proximity sensors
 • 30 mm x 65 mm
 • plastic
 • 60 … 400 mm
 • NPN break function (NC)
 • potentiometer
 • connector M12
 • -25 … 60 °C
 • IP 67

UNDK 30N3713

Article no.: 10125158

 • Ultrasonic proximity sensors
 • 30 mm x 65 mm
 • plastic
 • 30 … 250 mm
 • NPN break function (NC)
 • potentiometer
 • cable, 2 m
 • -25 … 60 °C
 • IP 67

UNDK 30N3713/S14

Article no.: 10124955

 • Ultrasonic proximity sensors
 • 30 mm x 65 mm
 • plastic
 • 30 … 250 mm
 • NPN break function (NC)
 • potentiometer
 • connector M12
 • -25 … 60 °C
 • IP 67

UNDK 30P1703

Article no.: 10233436

 • Ultrasonic proximity sensors
 • 30 mm x 65 mm
 • plastic
 • 100 … 1000 mm
 • PNP make function (NO)
 • potentiometer
 • cable, 2 m
 • -10 … 60 °C
 • IP 67

UNDK 30P1703/S14

Article no.: 10232763

 • Ultrasonic proximity sensors
 • 30 mm x 65 mm
 • plastic
 • 100 … 1000 mm
 • PNP make function (NO)
 • potentiometer
 • connector M12
 • -10 … 60 °C
 • IP 67

UNDK 30P1712

Article no.: 10232173

 • Ultrasonic proximity sensors
 • 30 mm x 65 mm
 • plastic
 • 60 … 400 mm
 • PNP make function (NO)
 • potentiometer
 • cable, 2 m
 • -25 … 60 °C
 • IP 67

UNDK 30P1712/S14

Article no.: 10232772

 • Ultrasonic proximity sensors
 • 30 mm x 65 mm
 • plastic
 • 60 … 400 mm
 • PNP make function (NO)
 • potentiometer
 • connector M12
 • -25 … 60 °C
 • IP 67

UNDK 30P1713

Article no.: 10118625

 • Ultrasonic proximity sensors
 • 30 mm x 65 mm
 • plastic
 • 30 … 250 mm
 • PNP make function (NO)
 • potentiometer
 • cable, 2 m
 • -25 … 60 °C
 • IP 67

UNDK 30P1713/S14

Article no.: 10118626

 • Ultrasonic proximity sensors
 • 30 mm x 65 mm
 • plastic
 • 30 … 250 mm
 • PNP make function (NO)
 • potentiometer
 • connector M12
 • -25 … 60 °C
 • IP 67

UNDK 30P3703

Article no.: 10233437

 • Ultrasonic proximity sensors
 • 30 mm x 65 mm
 • plastic
 • 100 … 1000 mm
 • PNP break function (NC)
 • potentiometer
 • cable, 2 m
 • -10 … 60 °C
 • IP 67

 

Loại sản phẩm

Thiết bị nhập khẩu

Khách hàng đánh giá

ĐỂ LẠI EMAIL ĐỂ NHẬN BÁO GIÁ TỐT NHẤT TỪ FORRESTER

Giỏ hàng