Hotline: 0839 062 555

Encoder Omron E6A2-C Series

Mã sp: Đang cập nhật
Thương hiệu: OMRON   |   Tình trạng: Còn hàng
Liên hệ

CÔNG TY TNHH FORRESTER VN

Trụ sở TP. Hồ Chí Minh: C3B, Quốc lộ 22, Xã Xuân thới Đông,Huyện Hóc Môn, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Điện thoại: 0839.062.555

Email: Forrester.vn@gmail.com

Miễn phí vận chuyển

Trong phạm vi 20 km

Bảo hành dài hạn

Hỗ trợ tư vấn tận tình chu đáo

Thông tin sản phẩm

Omron E6A2 C 300x300 1

Omron E6A2-C Series

Model Number Description
E6A2-CS3C 100P/R 0.5M Incremental, Resolution 100 P/R, 25 mm-dia., Shaft model, NPN open collector, Pre-wired models (0.5 m)
E6A2-CS3C 100P/R 2M Incremental, Resolution 100 P/R, 25 mm-dia., Shaft model, NPN open collector, Pre-wired models (2 m)
E6A2-CS3C 10P/R 0.5M Incremental, Resolution 10 P/R, 25 mm-dia., Shaft model, NPN open collector, Pre-wired models (0.5 m)
E6A2-CS3C 10P/R 2M Incremental, Resolution 10 P/R, 25 mm-dia., Shaft model, NPN open collector, Pre-wired models (2 m)
E6A2-CS3C 200P/R 0.5M Incremental, Resolution 200 P/R, 25 mm-dia., Shaft model, NPN open collector, Pre-wired models (0.5 m)
E6A2-CS3C 200P/R 2M Incremental, Resolution 200 P/R, 25 mm-dia., Shaft model, NPN open collector, Pre-wired models (2 m)
E6A2-CS3C 300P/R 0.5M Incremental, Resolution 300 P/R, 25 mm-dia., Shaft model, NPN open collector, Pre-wired models (0.5 m)
E6A2-CS3C 300P/R 2M Incremental, Resolution 300 P/R, 25 mm-dia., Shaft model, NPN open collector, Pre-wired models (2 m)
E6A2-CS3C 360P/R 0.5M Incremental, Resolution 360 P/R, 25 mm-dia., Shaft model, NPN open collector, Pre-wired models (0.5 m)
E6A2-CS3C 360P/R 2M Incremental, Resolution 360 P/R, 25 mm-dia., Shaft model, NPN open collector, Pre-wired models (2 m)
E6A2-CS3C 500P/R 0.5M Incremental, Resolution 500 P/R, 25 mm-dia., Shaft model, NPN open collector, Pre-wired models (0.5 m)
E6A2-CS3C 60P/R 0.5M Incremental, Resolution 60 P/R, 25 mm-dia., Shaft model, NPN open collector, Pre-wired models (0.5 m)
E6A2-CS3C 60P/R 2M Incremental, Resolution 60 P/R, 25 mm-dia., Shaft model, NPN open collector, Pre-wired models (2 m)
E6A2-CS3E 100P/R 0.5M Incremental, Resolution 100 P/R, 25 mm-dia., Shaft model, Voltage output, Pre-wired models (0.5 m)
E6A2-CS3E 100P/R 2M Incremental, Resolution 100 P/R, 25 mm-dia., Shaft model, Voltage output, Pre-wired models (2 m)
E6A2-CS3E 10P/R 0.5M Incremental, Resolution 10 P/R, 25 mm-dia., Shaft model, Voltage output, Pre-wired models (0.5 m)
E6A2-CS3E 10P/R 2M Incremental, Resolution 10 P/R, 25 mm-dia., Shaft model, Voltage output, Pre-wired models (2 m)
E6A2-CS3E 200P/R 0.5M Incremental, Resolution 200 P/R, 25 mm-dia., Shaft model, Voltage output, Pre-wired models (0.5 m)
E6A2-CS3E 200P/R 2M Incremental, Resolution 200 P/R, 25 mm-dia., Shaft model, Voltage output, Pre-wired models (2 m)
E6A2-CS3E 300P/R 0.5M Incremental, Resolution 300 P/R, 25 mm-dia., Shaft model, Voltage output, Pre-wired models (0.5 m)
E6A2-CS3E 300P/R 2M Incremental, Resolution 300 P/R, 25 mm-dia., Shaft model, Voltage output, Pre-wired models (2 m)
E6A2-CS3E 360P/R 0.5M Incremental, Resolution 360 P/R, 25 mm-dia., Shaft model, Voltage output, Pre-wired models (0.5 m)
E6A2-CS3E 360P/R 2M Incremental, Resolution 360 P/R, 25 mm-dia., Shaft model, Voltage output, Pre-wired models (2 m)
E6A2-CS3E 500P/R 0.5M Incremental, Resolution 500 P/R, 25 mm-dia., Shaft model, Voltage output, Pre-wired models (0.5 m)
E6A2-CS3E 60P/R 0.5M Incremental, Resolution 60 P/R, 25 mm-dia., Shaft model, Voltage output, Pre-wired models (0.5 m)
E6A2-CS3E 60P/R 2M Incremental, Resolution 60 P/R, 25 mm-dia., Shaft model, Voltage output, Pre-wired models (2 m)
E6A2-CS5C 100P/R 0.5M Incremental, Resolution 100 P/R, 25 mm-dia., Shaft model, NPN open collector, Pre-wired models (0.5 m)
E6A2-CS5C 100P/R 2M Incremental, Resolution 100 P/R, 25 mm-dia., Shaft model, NPN open collector, Pre-wired models (2 m)
E6A2-CS5C 10P/R 0.5M Incremental, Resolution 10 P/R, 25 mm-dia., Shaft model, NPN open collector, Pre-wired models (0.5 m)
E6A2-CS5C 10P/R 2M Incremental, Resolution 10 P/R, 25 mm-dia., Shaft model, NPN open collector, Pre-wired models (2 m)
E6A2-CS5C 200P/R 0.5M Incremental, Resolution 200 P/R, 25 mm-dia., Shaft model, NPN open collector, Pre-wired models (0.5 m)
E6A2-CS5C 200P/R 2M Incremental, Resolution 200 P/R, 25 mm-dia., Shaft model, NPN open collector, Pre-wired models (2 m)
E6A2-CS5C 300P/R 0.5M Incremental, Resolution 300 P/R, 25 mm-dia., Shaft model, NPN open collector, Pre-wired models (0.5 m)
E6A2-CS5C 300P/R 2M Incremental, Resolution 300 P/R, 25 mm-dia., Shaft model, NPN open collector, Pre-wired models (2 m)
E6A2-CS5C 360P/R 0.5M Incremental, Resolution 360 P/R, 25 mm-dia., Shaft model, NPN open collector, Pre-wired models (0.5 m)
E6A2-CS5C 360P/R 2M Incremental, Resolution 360 P/R, 25 mm-dia., Shaft model, NPN open collector, Pre-wired models (2 m)
E6A2-CS5C 500P/R 0.5M Incremental, Resolution 500 P/R, 25 mm-dia., Shaft model, NPN open collector, Pre-wired models (0.5 m)
E6A2-CS5C 60P/R 0.5M Incremental, Resolution 60 P/R, 25 mm-dia., Shaft model, NPN open collector, Pre-wired models (0.5 m)
E6A2-CS5C 60P/R 2M Incremental, Resolution 60 P/R, 25 mm-dia., Shaft model, NPN open collector, Pre-wired models (2 m)
E6A2-CW3C 100P/R 0.5M Incremental, Resolution 100 P/R, 25 mm-dia., Shaft model, NPN open collector, Pre-wired models (0.5 m)
E6A2-CW3C 100P/R 2M Incremental, Resolution 100 P/R, 25 mm-dia., Shaft model, NPN open collector, Pre-wired models (2 m)
E6A2-CW3C 200P/R 0.5M Incremental, Resolution 200 P/R, 25 mm-dia., Shaft model, NPN open collector, Pre-wired models (0.5 m)
E6A2-CW3C 200P/R 2M Incremental, Resolution 200 P/R, 25 mm-dia., Shaft model, NPN open collector, Pre-wired models (2 m)
E6A2-CW3C 360P/R 0.5M Incremental, Resolution 360 P/R, 25 mm-dia., Shaft model, NPN open collector, Pre-wired models (0.5 m)
E6A2-CW3C 500P/R 0.5M Incremental, Resolution 500 P/R, 25 mm-dia., Shaft model, NPN open collector, Pre-wired models (0.5 m)
E6A2-CW3E 100P/R 0.5M Incremental, Resolution 100 P/R, 25 mm-dia., Shaft model, Voltage output, Pre-wired models (0.5 m)
E6A2-CW3E 100P/R 2M Incremental, Resolution 100 P/R, 25 mm-dia., Shaft model, Voltage output, Pre-wired models (2 m)
E6A2-CW3E 200P/R 0.5M Incremental, Resolution 200 P/R, 25 mm-dia., Shaft model, Voltage output, Pre-wired models (0.5 m)
E6A2-CW3E 200P/R 2M Incremental, Resolution 200 P/R, 25 mm-dia., Shaft model, Voltage output, Pre-wired models (2 m)
E6A2-CW3E 360P/R 0.5M Incremental, Resolution 360 P/R, 25 mm-dia., Shaft model, Voltage output, Pre-wired models (0.5 m)
E6A2-CW3E 500P/R 0.5M Incremental, Resolution 500 P/R, 25 mm-dia., Shaft model, Voltage output, Pre-wired models (0.5 m)
E6A2-CW5C 100P/R 0.5M Incremental, Resolution 100 P/R, 25 mm-dia., Shaft model, NPN open collector, Pre-wired models (0.5 m)
E6A2-CW5C 100P/R 2M Incremental, Resolution 100 P/R, 25 mm-dia., Shaft model, NPN open collector, Pre-wired models (2 m)
E6A2-CW5C 200P/R 0.5M Incremental, Resolution 200 P/R, 25 mm-dia., Shaft model, NPN open collector, Pre-wired models (0.5 m)
E6A2-CW5C 200P/R 2M Incremental, Resolution 200 P/R, 25 mm-dia., Shaft model, NPN open collector, Pre-wired models (2 m)
E6A2-CW5C 360P/R 0.5M Incremental, Resolution 360 P/R, 25 mm-dia., Shaft model, NPN open collector, Pre-wired models (0.5 m)
E6A2-CW5C 500P/R 0.5M Incremental, Resolution 500 P/R, 25 mm-dia., Shaft model, NPN open collector, Pre-wired models (0.5 m)
E6A2-CWZ3C 100P/R 0.5M Incremental, Resolution 100 P/R, 25 mm-dia., Shaft model, NPN open collector, Pre-wired models (0.5 m)
E6A2-CWZ3C 100P/R 2M Incremental, Resolution 100 P/R, 25 mm-dia., Shaft model, NPN open collector, Pre-wired models (2 m)
E6A2-CWZ3C 200P/R 0.5M Incremental, Resolution 200 P/R, 25 mm-dia., Shaft model, NPN open collector, Pre-wired models (0.5 m)
E6A2-CWZ3C 200P/R 2M Incremental, Resolution 200 P/R, 25 mm-dia., Shaft model, NPN open collector, Pre-wired models (2 m)
E6A2-CWZ3C 360P/R 0.5M Incremental, Resolution 360 P/R, 25 mm-dia., Shaft model, NPN open collector, Pre-wired models (0.5 m)
E6A2-CWZ3C 500P/R 0.5M Incremental, Resolution 500 P/R, 25 mm-dia., Shaft model, NPN open collector, Pre-wired models (0.5 m)
E6A2-CWZ3E 100P/R 0.5M Incremental, Resolution 100 P/R, 25 mm-dia., Shaft model, Voltage output, Pre-wired models (0.5 m)
E6A2-CWZ3E 100P/R 2M Incremental, Resolution 100 P/R, 25 mm-dia., Shaft model, Voltage output, Pre-wired models (2 m)
E6A2-CWZ3E 200P/R 0.5M Incremental, Resolution 200 P/R, 25 mm-dia., Shaft model, Voltage output, Pre-wired models (0.5 m)
E6A2-CWZ3E 200P/R 2M Incremental, Resolution 200 P/R, 25 mm-dia., Shaft model, Voltage output, Pre-wired models (2 m)
E6A2-CWZ3E 360P/R 0.5M Incremental, Resolution 360 P/R, 25 mm-dia., Shaft model, Voltage output, Pre-wired models (0.5 m)
E6A2-CWZ3E 500P/R 0.5M Incremental, Resolution 500 P/R, 25 mm-dia., Shaft model, Voltage output, Pre-wired models (0.5 m)
E6A2-CWZ5C 100P/R 0.5M Incremental, Resolution 100 P/R, 25 mm-dia., Shaft model, NPN open collector, Pre-wired models (0.5 m)
E6A2-CWZ5C 200P/R 0.5M Incremental, Resolution 200 P/R, 25 mm-dia., Shaft model, NPN open collector, Pre-wired models (0.5 m)
E6A2-CWZ5C 360P/R 0.5M Incremental, Resolution 360 P/R, 25 mm-dia., Shaft model, NPN open collector, Pre-wired models (0.5 m)
E6A2-CWZ5C 500P/R 0.5M Incremental, Resolution 500 P/R, 25 mm-dia., Shaft model, NPN open collector, Pre-wired models (0.5 m)

Loại sản phẩm

Thiết bị nhập khẩu

Khách hàng đánh giá

ĐỂ LẠI EMAIL ĐỂ NHẬN BÁO GIÁ TỐT NHẤT TỪ FORRESTER

Giỏ hàng