Hotline: 0839 062 555

Encoder Omron E6C2-CWZ Series

Mã sp: Đang cập nhật
Thương hiệu: OMRON   |   Tình trạng: Còn hàng
Liên hệ

CÔNG TY TNHH FORRESTER VN

Trụ sở TP. Hồ Chí Minh: C3B, Quốc lộ 22, Xã Xuân thới Đông,Huyện Hóc Môn, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Điện thoại: 0839.062.555

Email: Forrester.vn@gmail.com

Miễn phí vận chuyển

Trong phạm vi 20 km

Bảo hành dài hạn

Hỗ trợ tư vấn tận tình chu đáo

Thông tin sản phẩm

Omron E6C2 CWZ 300x300 1

Omron E6C2-CWZ Series

Model Number Description
E6C2-CWZ1X 1000P/R 2M Incremental, Resolution 1000 P/R, 50 mm-dia., Shaft model, Line driver output, Pre-wired models (2 m)
E6C2-CWZ1X 100P/R 2M Incremental, Resolution 100 P/R, 50 mm-dia., Shaft model, Line driver output, Pre-wired models (2 m)
E6C2-CWZ1X 1024P/R 2M Incremental, Resolution 1024 P/R, 50 mm-dia., Shaft model, Line driver output, Pre-wired models (2 m)
E6C2-CWZ1X 10P/R 2M Incremental, Resolution 10 P/R, 50 mm-dia., Shaft model, Line driver output, Pre-wired models (2 m)
E6C2-CWZ1X 1200P/R 2M Incremental, Resolution 1200 P/R, 50 mm-dia., Shaft model, Line driver output, Pre-wired models (2 m)
E6C2-CWZ1X 1500P/R 2M Incremental, Resolution 1500 P/R, 50 mm-dia., Shaft model, Line driver output, Pre-wired models (2 m)
E6C2-CWZ1X 1800P/R 2M Incremental, Resolution 1800 P/R, 50 mm-dia., Shaft model, Line driver output, Pre-wired models (2 m)
E6C2-CWZ1X 2000P/R 2M Incremental, Resolution 2000 P/R, 50 mm-dia., Shaft model, Line driver output, Pre-wired models (2 m)
E6C2-CWZ1X 200P/R 2M Incremental, Resolution 200 P/R, 50 mm-dia., Shaft model, Line driver output, Pre-wired models (2 m)
E6C2-CWZ1X 20P/R 2M Incremental, Resolution 20 P/R, 50 mm-dia., Shaft model, Line driver output, Pre-wired models (2 m)
E6C2-CWZ1X 300P/R 2M Incremental, Resolution 300 P/R, 50 mm-dia., Shaft model, Line driver output, Pre-wired models (2 m)
E6C2-CWZ1X 30P/R 2M Incremental, Resolution 30 P/R, 50 mm-dia., Shaft model, Line driver output, Pre-wired models (2 m)
E6C2-CWZ1X 360P/R 2M Incremental, Resolution 360 P/R, 50 mm-dia., Shaft model, Line driver output, Pre-wired models (2 m)
E6C2-CWZ1X 400P/R 2M Incremental, Resolution 400 P/R, 50 mm-dia., Shaft model, Line driver output, Pre-wired models (2 m)
E6C2-CWZ1X 40P/R 2M Incremental, Resolution 40 P/R, 50 mm-dia., Shaft model, Line driver output, Pre-wired models (2 m)
E6C2-CWZ1X 500P/R 2M Incremental, Resolution 500 P/R, 50 mm-dia., Shaft model, Line driver output, Pre-wired models (2 m)
E6C2-CWZ1X 50P/R 2M Incremental, Resolution 50 P/R, 50 mm-dia., Shaft model, Line driver output, Pre-wired models (2 m)
E6C2-CWZ1X 600P/R 2M Incremental, Resolution 600 P/R, 50 mm-dia., Shaft model, Line driver output, Pre-wired models (2 m)
E6C2-CWZ1X 60P/R 2M Incremental, Resolution 60 P/R, 50 mm-dia., Shaft model, Line driver output, Pre-wired models (2 m)
E6C2-CWZ3E 1000P/R 2M Incremental, Resolution 1000 P/R, 50 mm-dia., Shaft model, NPN voltage output, Pre-wired models (2 m)
E6C2-CWZ3E 100P/R 2M Incremental, Resolution 100 P/R, 50 mm-dia., Shaft model, NPN voltage output, Pre-wired models (2 m)
E6C2-CWZ3E 10P/R 2M Incremental, Resolution 10 P/R, 50 mm-dia., Shaft model, NPN voltage output, Pre-wired models (2 m)
E6C2-CWZ3E 1200P/R 2M Incremental, Resolution 1200 P/R, 50 mm-dia., Shaft model, NPN voltage output, Pre-wired models (2 m)
E6C2-CWZ3E 1500P/R 2M Incremental, Resolution 1500 P/R, 50 mm-dia., Shaft model, NPN voltage output, Pre-wired models (2 m)
E6C2-CWZ3E 1800P/R 2M Incremental, Resolution 1800 P/R, 50 mm-dia., Shaft model, NPN voltage output, Pre-wired models (2 m)
E6C2-CWZ3E 2000P/R 2M Incremental, Resolution 2000 P/R, 50 mm-dia., Shaft model, NPN voltage output, Pre-wired models (2 m)
E6C2-CWZ3E 200P/R 2M Incremental, Resolution 200 P/R, 50 mm-dia., Shaft model, NPN voltage output, Pre-wired models (2 m)
E6C2-CWZ3E 20P/R 2M Incremental, Resolution 20 P/R, 50 mm-dia., Shaft model, NPN voltage output, Pre-wired models (2 m)
E6C2-CWZ3E 300P/R 2M Incremental, Resolution 300 P/R, 50 mm-dia., Shaft model, NPN voltage output, Pre-wired models (2 m)
E6C2-CWZ3E 30P/R 2M Incremental, Resolution 30 P/R, 50 mm-dia., Shaft model, NPN voltage output, Pre-wired models (2 m)
E6C2-CWZ3E 360P/R 2M Incremental, Resolution 360 P/R, 50 mm-dia., Shaft model, NPN voltage output, Pre-wired models (2 m)
E6C2-CWZ3E 400P/R 2M Incremental, Resolution 400 P/R, 50 mm-dia., Shaft model, NPN voltage output, Pre-wired models (2 m)
E6C2-CWZ3E 40P/R 2M Incremental, Resolution 40 P/R, 50 mm-dia., Shaft model, NPN voltage output, Pre-wired models (2 m)
E6C2-CWZ3E 500P/R 2M Incremental, Resolution 500 P/R, 50 mm-dia., Shaft model, NPN voltage output, Pre-wired models (2 m)
E6C2-CWZ3E 50P/R 2M Incremental, Resolution 50 P/R, 50 mm-dia., Shaft model, NPN voltage output, Pre-wired models (2 m)
E6C2-CWZ3E 600P/R 2M Incremental, Resolution 600 P/R, 50 mm-dia., Shaft model, NPN voltage output, Pre-wired models (2 m)
E6C2-CWZ3E 60P/R 2M Incremental, Resolution 60 P/R, 50 mm-dia., Shaft model, NPN voltage output, Pre-wired models (2 m)
E6C2-CWZ5B 1000P/R 2M Incremental, Resolution 1000 P/R, 50 mm-dia., Shaft model, PNP open collector, Pre-wired models (2 m)
E6C2-CWZ5B 100P/R 2M Incremental, Resolution 100 P/R, 50 mm-dia., Shaft model, PNP open collector, Pre-wired models (2 m)
E6C2-CWZ5B 2000P/R 2M Incremental, Resolution 2000 P/R, 50 mm-dia., Shaft model, PNP open collector, Pre-wired models (2 m)
E6C2-CWZ5B 200P/R 2M Incremental, Resolution 200 P/R, 50 mm-dia., Shaft model, PNP open collector, Pre-wired models (2 m)
E6C2-CWZ5B 360P/R 2M Incremental, Resolution 360 P/R, 50 mm-dia., Shaft model, PNP open collector, Pre-wired models (2 m)
E6C2-CWZ5B 500P/R 2M Incremental, Resolution 500 P/R, 50 mm-dia., Shaft model, PNP open collector, Pre-wired models (2 m)
E6C2-CWZ5B 50P/R 2M Incremental, Resolution 50 P/R, 50 mm-dia., Shaft model, PNP open collector, Pre-wired models (2 m)
E6C2-CWZ5B 600P/R 2M Incremental, Resolution 600 P/R, 50 mm-dia., Shaft model, PNP open collector, Pre-wired models (2 m)
E6C2-CWZ6C 1000P/R 2M Incremental, Resolution 1000 P/R, 50 mm-dia., Shaft model, NPN open collector, Pre-wired models (2 m)
E6C2-CWZ6C 100P/R 2M Incremental, Resolution 100 P/R, 50 mm-dia., Shaft model, NPN open collector, Pre-wired models (2 m)
E6C2-CWZ6C 1024P/R 2M Incremental, Resolution 1024 P/R, 50 mm-dia., Shaft model, NPN open collector, Pre-wired models (2 m)
E6C2-CWZ6C 10P/R 2M Incremental, Resolution 10 P/R, 50 mm-dia., Shaft model, NPN open collector, Pre-wired models (2 m)
E6C2-CWZ6C 1200P/R 2M Incremental, Resolution 1200 P/R, 50 mm-dia., Shaft model, NPN open collector, Pre-wired models (2 m)
E6C2-CWZ6C 1500P/R 2M Incremental, Resolution 1500 P/R, 50 mm-dia., Shaft model, NPN open collector, Pre-wired models (2 m)
E6C2-CWZ6C 1800P/R 2M Incremental, Resolution 1800 P/R, 50 mm-dia., Shaft model, NPN open collector, Pre-wired models (2 m)
E6C2-CWZ6C 2000P/R 2M Incremental, Resolution 2000 P/R, 50 mm-dia., Shaft model, NPN open collector, Pre-wired models (2 m)
E6C2-CWZ6C 200P/R 2M Incremental, Resolution 200 P/R, 50 mm-dia., Shaft model, NPN open collector, Pre-wired models (2 m)
E6C2-CWZ6C 20P/R 2M Incremental, Resolution 20 P/R, 50 mm-dia., Shaft model, NPN open collector, Pre-wired models (2 m)
E6C2-CWZ6C 300P/R 2M Incremental, Resolution 300 P/R, 50 mm-dia., Shaft model, NPN open collector, Pre-wired models (2 m)
E6C2-CWZ6C 30P/R 2M Incremental, Resolution 30 P/R, 50 mm-dia., Shaft model, NPN open collector, Pre-wired models (2 m)
E6C2-CWZ6C 360P/R 2M Incremental, Resolution 360 P/R, 50 mm-dia., Shaft model, NPN open collector, Pre-wired models (2 m)
E6C2-CWZ6C 400P/R 2M Incremental, Resolution 400 P/R, 50 mm-dia., Shaft model, NPN open collector, Pre-wired models (2 m)
E6C2-CWZ6C 40P/R 2M Incremental, Resolution 40 P/R, 50 mm-dia., Shaft model, NPN open collector, Pre-wired models (2 m)
E6C2-CWZ6C 500P/R 2M Incremental, Resolution 500 P/R, 50 mm-dia., Shaft model, NPN open collector, Pre-wired models (2 m)
E6C2-CWZ6C 50P/R 2M Incremental, Resolution 50 P/R, 50 mm-dia., Shaft model, NPN open collector, Pre-wired models (2 m)
E6C2-CWZ6C 600P/R 2M Incremental, Resolution 600 P/R, 50 mm-dia., Shaft model, NPN open collector, Pre-wired models (2 m)
E6C2-CWZ6C 60P/R 2M Incremental, Resolution 60 P/R, 50 mm-dia., Shaft model, NPN open collector, Pre-wired models (2 m)
E6C2-CWZ6C 720P/R 2M Incremental, Resolution 720 P/R, 50 mm-dia., Shaft model, NPN open collector, Pre-wired models (2 m)
E6C2-CWZ6C 800P/R 2M Incremental, Resolution 800 P/R, 50 mm-dia., Shaft model, NPN open collector, Pre-wired models (2 m)

Loại sản phẩm

Thiết bị nhập khẩu

Khách hàng đánh giá

ĐỂ LẠI EMAIL ĐỂ NHẬN BÁO GIÁ TỐT NHẤT TỪ FORRESTER

Giỏ hàng