Hotline: 0839 062 555

Encoder Omron E6C3-C Series

Mã sp: Đang cập nhật
Thương hiệu: OMRON   |   Tình trạng: Còn hàng
Liên hệ

CÔNG TY TNHH FORRESTER VN

Trụ sở TP. Hồ Chí Minh: C3B, Quốc lộ 22, Xã Xuân thới Đông,Huyện Hóc Môn, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Điện thoại: 0839.062.555

Email: Forrester.vn@gmail.com

Miễn phí vận chuyển

Trong phạm vi 20 km

Bảo hành dài hạn

Hỗ trợ tư vấn tận tình chu đáo

Thông tin sản phẩm

[caption id="attachment_3909" align="alignnone" width="300"]Omron E6C3 300x300 1 Omron E6C3-C Series[/caption]

Model Number Description
E6C3-CWZ3EH 1000P/R 1M Incremental, Resolution 1000 P/R, 50 mm-dia., Shaft model, NPN voltage output, Pre-wired models (1 m)
E6C3-CWZ3EH 1000P/R 2M Incremental, Resolution 1000 P/R, 50 mm-dia., Shaft model, NPN voltage output, Pre-wired models (2 m)
E6C3-CWZ3EH 100P/R 1M Incremental, Resolution 100 P/R, 50 mm-dia., Shaft model, NPN voltage output, Pre-wired models (1 m)
E6C3-CWZ3EH 100P/R 2M Incremental, Resolution 100 P/R, 50 mm-dia., Shaft model, NPN voltage output, Pre-wired models (2 m)
E6C3-CWZ3EH 1024P/R 1M Incremental, Resolution 1024 P/R, 50 mm-dia., Shaft model, NPN voltage output, Pre-wired models (1 m)
E6C3-CWZ3EH 1024P/R 2M Incremental, Resolution 1024 P/R, 50 mm-dia., Shaft model, NPN voltage output, Pre-wired models (2 m)
E6C3-CWZ3EH 1200P/R 1M Incremental, Resolution 1200 P/R, 50 mm-dia., Shaft model, NPN voltage output, Pre-wired models (1 m)
E6C3-CWZ3EH 1200P/R 2M Incremental, Resolution 1200 P/R, 50 mm-dia., Shaft model, NPN voltage output, Pre-wired models (2 m)
E6C3-CWZ3EH 1500P/R 1M Incremental, Resolution 1500 P/R, 50 mm-dia., Shaft model, NPN voltage output, Pre-wired models (1 m)
E6C3-CWZ3EH 1500P/R 2M Incremental, Resolution 1500 P/R, 50 mm-dia., Shaft model, NPN voltage output, Pre-wired models (2 m)
E6C3-CWZ3EH 1800P/R 1M Incremental, Resolution 1800 P/R, 50 mm-dia., Shaft model, NPN voltage output, Pre-wired models (1 m)
E6C3-CWZ3EH 1800P/R 2M Incremental, Resolution 1800 P/R, 50 mm-dia., Shaft model, NPN voltage output, Pre-wired models (2 m)
E6C3-CWZ3EH 2000P/R 1M Incremental, Resolution 2000 P/R, 50 mm-dia., Shaft model, NPN voltage output, Pre-wired models (1 m)
E6C3-CWZ3EH 2000P/R 2M Incremental, Resolution 2000 P/R, 50 mm-dia., Shaft model, NPN voltage output, Pre-wired models (2 m)
E6C3-CWZ3EH 200P/R 1M Incremental, Resolution 200 P/R, 50 mm-dia., Shaft model, NPN voltage output, Pre-wired models (1 m)
E6C3-CWZ3EH 200P/R 2M Incremental, Resolution 200 P/R, 50 mm-dia., Shaft model, NPN voltage output, Pre-wired models (2 m)
E6C3-CWZ3EH 2048P/R 1M Incremental, Resolution 2048 P/R, 50 mm-dia., Shaft model, NPN voltage output, Pre-wired models (1 m)
E6C3-CWZ3EH 2048P/R 2M Incremental, Resolution 2048 P/R, 50 mm-dia., Shaft model, NPN voltage output, Pre-wired models (2 m)
E6C3-CWZ3EH 2500P/R 1M Incremental, Resolution 2500 P/R, 50 mm-dia., Shaft model, NPN voltage output, Pre-wired models (1 m)
E6C3-CWZ3EH 2500P/R 2M Incremental, Resolution 2500 P/R, 50 mm-dia., Shaft model, NPN voltage output, Pre-wired models (2 m)
E6C3-CWZ3EH 300P/R 1M Incremental, Resolution 300 P/R, 50 mm-dia., Shaft model, NPN voltage output, Pre-wired models (1 m)
E6C3-CWZ3EH 300P/R 2M Incremental, Resolution 300 P/R, 50 mm-dia., Shaft model, NPN voltage output, Pre-wired models (2 m)
E6C3-CWZ3EH 3600P/R 1M Incremental, Resolution 3600 P/R, 50 mm-dia., Shaft model, NPN voltage output, Pre-wired models (1 m)
E6C3-CWZ3EH 3600P/R 2M Incremental, Resolution 3600 P/R, 50 mm-dia., Shaft model, NPN voltage output, Pre-wired models (2 m)
E6C3-CWZ3EH 360P/R 1M Incremental, Resolution 360 P/R, 50 mm-dia., Shaft model, NPN voltage output, Pre-wired models (1 m)
E6C3-CWZ3EH 360P/R 2M Incremental, Resolution 360 P/R, 50 mm-dia., Shaft model, NPN voltage output, Pre-wired models (2 m)
E6C3-CWZ3EH 500P/R 1M Incremental, Resolution 500 P/R, 50 mm-dia., Shaft model, NPN voltage output, Pre-wired models (1 m)
E6C3-CWZ3EH 500P/R 2M Incremental, Resolution 500 P/R, 50 mm-dia., Shaft model, NPN voltage output, Pre-wired models (2 m)
E6C3-CWZ3EH 600P/R 1M Incremental, Resolution 600 P/R, 50 mm-dia., Shaft model, NPN voltage output, Pre-wired models (1 m)
E6C3-CWZ3EH 600P/R 2M Incremental, Resolution 600 P/R, 50 mm-dia., Shaft model, NPN voltage output, Pre-wired models (2 m)
E6C3-CWZ3EH 720P/R 1M Incremental, Resolution 720 P/R, 50 mm-dia., Shaft model, NPN voltage output, Pre-wired models (1 m)
E6C3-CWZ3EH 720P/R 2M Incremental, Resolution 720 P/R, 50 mm-dia., Shaft model, NPN voltage output, Pre-wired models (2 m)
E6C3-CWZ3EH 800P/R 1M Incremental, Resolution 800 P/R, 50 mm-dia., Shaft model, NPN voltage output, Pre-wired models (1 m)
E6C3-CWZ3EH 800P/R 2M Incremental, Resolution 800 P/R, 50 mm-dia., Shaft model, NPN voltage output, Pre-wired models (2 m)
E6C3-CWZ3XH 1000P/R 1M Incremental, Resolution 1000 P/R, 50 mm-dia., Shaft model, Line driver output, Pre-wired models (1 m)
E6C3-CWZ3XH 1000P/R 2M Incremental, Resolution 1000 P/R, 50 mm-dia., Shaft model, Line driver output, Pre-wired models (2 m)
E6C3-CWZ3XH 100P/R 1M Incremental, Resolution 100 P/R, 50 mm-dia., Shaft model, Line driver output, Pre-wired models (1 m)
E6C3-CWZ3XH 100P/R 2M Incremental, Resolution 100 P/R, 50 mm-dia., Shaft model, Line driver output, Pre-wired models (2 m)
E6C3-CWZ3XH 1024P/R 1M Incremental, Resolution 1024 P/R, 50 mm-dia., Shaft model, Line driver output, Pre-wired models (1 m)
E6C3-CWZ3XH 1024P/R 2M Incremental, Resolution 1024 P/R, 50 mm-dia., Shaft model, Line driver output, Pre-wired models (2 m)
E6C3-CWZ3XH 1200P/R 1M Incremental, Resolution 1200 P/R, 50 mm-dia., Shaft model, Line driver output, Pre-wired models (1 m)
E6C3-CWZ3XH 1200P/R 2M Incremental, Resolution 1200 P/R, 50 mm-dia., Shaft model, Line driver output, Pre-wired models (2 m)
E6C3-CWZ3XH 1500P/R 1M Incremental, Resolution 1500 P/R, 50 mm-dia., Shaft model, Line driver output, Pre-wired models (1 m)
E6C3-CWZ3XH 1500P/R 2M Incremental, Resolution 1500 P/R, 50 mm-dia., Shaft model, Line driver output, Pre-wired models (2 m)
E6C3-CWZ3XH 1800P/R 1M Incremental, Resolution 1800 P/R, 50 mm-dia., Shaft model, Line driver output, Pre-wired models (1 m)
E6C3-CWZ3XH 1800P/R 2M Incremental, Resolution 1800 P/R, 50 mm-dia., Shaft model, Line driver output, Pre-wired models (2 m)
E6C3-CWZ3XH 2000P/R 1M Incremental, Resolution 2000 P/R, 50 mm-dia., Shaft model, Line driver output, Pre-wired models (1 m)
E6C3-CWZ3XH 2000P/R 2M Incremental, Resolution 2000 P/R, 50 mm-dia., Shaft model, Line driver output, Pre-wired models (2 m)
E6C3-CWZ3XH 200P/R 1M Incremental, Resolution 200 P/R, 50 mm-dia., Shaft model, Line driver output, Pre-wired models (1 m)
E6C3-CWZ3XH 200P/R 2M Incremental, Resolution 200 P/R, 50 mm-dia., Shaft model, Line driver output, Pre-wired models (2 m)
E6C3-CWZ3XH 2048P/R 1M Incremental, Resolution 2048 P/R, 50 mm-dia., Shaft model, Line driver output, Pre-wired models (1 m)
E6C3-CWZ3XH 2048P/R 2M Incremental, Resolution 2048 P/R, 50 mm-dia., Shaft model, Line driver output, Pre-wired models (2 m)
E6C3-CWZ3XH 2500P/R 1M Incremental, Resolution 2500 P/R, 50 mm-dia., Shaft model, Line driver output, Pre-wired models (1 m)
E6C3-CWZ3XH 2500P/R 2M Incremental, Resolution 2500 P/R, 50 mm-dia., Shaft model, Line driver output, Pre-wired models (2 m)
E6C3-CWZ3XH 300P/R 1M Incremental, Resolution 300 P/R, 50 mm-dia., Shaft model, Line driver output, Pre-wired models (1 m)
E6C3-CWZ3XH 300P/R 2M Incremental, Resolution 300 P/R, 50 mm-dia., Shaft model, Line driver output, Pre-wired models (2 m)
E6C3-CWZ3XH 3600P/R 1M Incremental, Resolution 3600 P/R, 50 mm-dia., Shaft model, Line driver output, Pre-wired models (1 m)
E6C3-CWZ3XH 3600P/R 2M Incremental, Resolution 3600 P/R, 50 mm-dia., Shaft model, Line driver output, Pre-wired models (2 m)
E6C3-CWZ3XH 360P/R 1M Incremental, Resolution 360 P/R, 50 mm-dia., Shaft model, Line driver output, Pre-wired models (1 m)
E6C3-CWZ3XH 360P/R 2M Incremental, Resolution 360 P/R, 50 mm-dia., Shaft model, Line driver output, Pre-wired models (2 m)
E6C3-CWZ3XH 500P/R 1M Incremental, Resolution 500 P/R, 50 mm-dia., Shaft model, Line driver output, Pre-wired models (1 m)
E6C3-CWZ3XH 500P/R 2M Incremental, Resolution 500 P/R, 50 mm-dia., Shaft model, Line driver output, Pre-wired models (2 m)
E6C3-CWZ3XH 600P/R 1M Incremental, Resolution 600 P/R, 50 mm-dia., Shaft model, Line driver output, Pre-wired models (1 m)
E6C3-CWZ3XH 600P/R 2M Incremental, Resolution 600 P/R, 50 mm-dia., Shaft model, Line driver output, Pre-wired models (2 m)
E6C3-CWZ3XH 720P/R 1M Incremental, Resolution 720 P/R, 50 mm-dia., Shaft model, Line driver output, Pre-wired models (1 m)
E6C3-CWZ3XH 720P/R 2M Incremental, Resolution 720 P/R, 50 mm-dia., Shaft model, Line driver output, Pre-wired models (2 m)
E6C3-CWZ3XH 800P/R 1M Incremental, Resolution 800 P/R, 50 mm-dia., Shaft model, Line driver output, Pre-wired models (1 m)
E6C3-CWZ3XH 800P/R 2M Incremental, Resolution 800 P/R, 50 mm-dia., Shaft model, Line driver output, Pre-wired models (2 m)
E6C3-CWZ5GH 1000P/R 1M Incremental, Resolution 1000 P/R, 50 mm-dia., Shaft model, Complementary output, Pre-wired models (1 m)
E6C3-CWZ5GH 1000P/R 2M Incremental, Resolution 1000 P/R, 50 mm-dia., Shaft model, Complementary output, Pre-wired models (2 m)
E6C3-CWZ5GH 100P/R 1M Incremental, Resolution 100 P/R, 50 mm-dia., Shaft model, Complementary output, Pre-wired models (1 m)
E6C3-CWZ5GH 100P/R 2M Incremental, Resolution 100 P/R, 50 mm-dia., Shaft model, Complementary output, Pre-wired models (2 m)
E6C3-CWZ5GH 1024P/R 1M Incremental, Resolution 1024 P/R, 50 mm-dia., Shaft model, Complementary output, Pre-wired models (1 m)
E6C3-CWZ5GH 1024P/R 2M Incremental, Resolution 1024 P/R, 50 mm-dia., Shaft model, Complementary output, Pre-wired models (2 m)
E6C3-CWZ5GH 1200P/R 1M Incremental, Resolution 1200 P/R, 50 mm-dia., Shaft model, Complementary output, Pre-wired models (1 m)
E6C3-CWZ5GH 1200P/R 2M Incremental, Resolution 1200 P/R, 50 mm-dia., Shaft model, Complementary output, Pre-wired models (2 m)
E6C3-CWZ5GH 1500P/R 1M Incremental, Resolution 1500 P/R, 50 mm-dia., Shaft model, Complementary output, Pre-wired models (1 m)
E6C3-CWZ5GH 1500P/R 2M Incremental, Resolution 1500 P/R, 50 mm-dia., Shaft model, Complementary output, Pre-wired models (2 m)
E6C3-CWZ5GH 1800P/R 1M Incremental, Resolution 1800 P/R, 50 mm-dia., Shaft model, Complementary output, Pre-wired models (1 m)
E6C3-CWZ5GH 1800P/R 2M Incremental, Resolution 1800 P/R, 50 mm-dia., Shaft model, Complementary output, Pre-wired models (2 m)
E6C3-CWZ5GH 2000P/R 1M Incremental, Resolution 2000 P/R, 50 mm-dia., Shaft model, Complementary output, Pre-wired models (1 m)
E6C3-CWZ5GH 2000P/R 2M Incremental, Resolution 2000 P/R, 50 mm-dia., Shaft model, Complementary output, Pre-wired models (2 m)
E6C3-CWZ5GH 200P/R 1M Incremental, Resolution 200 P/R, 50 mm-dia., Shaft model, Complementary output, Pre-wired models (1 m)
E6C3-CWZ5GH 200P/R 2M Incremental, Resolution 200 P/R, 50 mm-dia., Shaft model, Complementary output, Pre-wired models (2 m)
E6C3-CWZ5GH 2048P/R 1M Incremental, Resolution 2048 P/R, 50 mm-dia., Shaft model, Complementary output, Pre-wired models (1 m)
E6C3-CWZ5GH 2048P/R 2M Incremental, Resolution 2048 P/R, 50 mm-dia., Shaft model, Complementary output, Pre-wired models (2 m)
E6C3-CWZ5GH 2500P/R 1M Incremental, Resolution 2500 P/R, 50 mm-dia., Shaft model, Complementary output, Pre-wired models (1 m)
E6C3-CWZ5GH 2500P/R 2M Incremental, Resolution 2500 P/R, 50 mm-dia., Shaft model, Complementary output, Pre-wired models (2 m)
E6C3-CWZ5GH 300P/R 1M Incremental, Resolution 300 P/R, 50 mm-dia., Shaft model, Complementary output, Pre-wired models (1 m)
E6C3-CWZ5GH 300P/R 2M Incremental, Resolution 300 P/R, 50 mm-dia., Shaft model, Complementary output, Pre-wired models (2 m)
E6C3-CWZ5GH 3600P/R 1M Incremental, Resolution 3600 P/R, 50 mm-dia., Shaft model, Complementary output, Pre-wired models (1 m)
E6C3-CWZ5GH 3600P/R 2M Incremental, Resolution 3600 P/R, 50 mm-dia., Shaft model, Complementary output, Pre-wired models (2 m)
E6C3-CWZ5GH 360P/R 1M Incremental, Resolution 360 P/R, 50 mm-dia., Shaft model, Complementary output, Pre-wired models (1 m)
E6C3-CWZ5GH 360P/R 2M Incremental, Resolution 360 P/R, 50 mm-dia., Shaft model, Complementary output, Pre-wired models (2 m)
E6C3-CWZ5GH 500P/R 1M Incremental, Resolution 500 P/R, 50 mm-dia., Shaft model, Complementary output, Pre-wired models (1 m)
E6C3-CWZ5GH 500P/R 2M Incremental, Resolution 500 P/R, 50 mm-dia., Shaft model, Complementary output, Pre-wired models (2 m)
E6C3-CWZ5GH 600P/R 1M Incremental, Resolution 600 P/R, 50 mm-dia., Shaft model, Complementary output, Pre-wired models (1 m)
E6C3-CWZ5GH 600P/R 2M Incremental, Resolution 600 P/R, 50 mm-dia., Shaft model, Complementary output, Pre-wired models (2 m)
E6C3-CWZ5GH 720P/R 1M Incremental, Resolution 720 P/R, 50 mm-dia., Shaft model, Complementary output, Pre-wired models (1 m)
E6C3-CWZ5GH 720P/R 2M Incremental, Resolution 720 P/R, 50 mm-dia., Shaft model, Complementary output, Pre-wired models (2 m)

Loại sản phẩm

Thiết bị nhập khẩu

Khách hàng đánh giá

ĐỂ LẠI EMAIL ĐỂ NHẬN BÁO GIÁ TỐT NHẤT TỪ FORRESTER

Giỏ hàng